eindelijk op weg


BH 3

04-10-2014 11:45

Tja met diepe dankbaarheid in mijn hart voor de heren B en H schrijf ik deze blog die zo 'n stimulans en hulp in mijn bestaan is.

Ik besef mezelf dat ik een groot fraudeur en een dief ben van andermans woorden en gedachten, het dringt steeds meer tot me door dat hoewel ik soms zelfvoldaan denk dat ik enige originele gedachten of ideeën heb, enige leuke woordspelingen verzin, ze toch al ergens eerder waren en soms al eeuwen bestaan, het lijkt dan ook wel onvermijdelijk dat mijn plagiërende geest deze ergens heeft opgepikt en in het onbewuste heeft opgeslagen.

 

ACHTERAF MOET IK MIJN TOENMALIGE NEDERLANDSE LERAAR dan toch gelijk geven, dat toneelstuk moet welhaast plagiaat geweest zijn achteraf blijkt zelfs de naam van de hoofdpersoon dezelfde te zijn als de hoofdpersoon in “Hair””

 

ach

ja

de beatles zongen het al “”er is niet wat je kunt doen of het kan gedaan worden”” en ik voeg er aan toe het is dan ook vast al gedaan in de miljoenen zo niet miljarden jaren van het intellectuele bestaan....

 

Het gaat me vandaag eigenlijk heel goed, ja er ontstaat nog steeds een wanorde om me heen, morgen eerst naar een kleine rozekruizers “”sekte”' en vervolgens naar een collega metselclub die een feestje houden vandaag met mijn goede vriend en broeder Frederick op stap....iets waar ik zeer naar uitzie....

 

De volheid van het bestaan leven , je richten op de allesoverstijgende godheid die zowel optelsom van het gehele menselijke bestaan is als in jezelf aanwezig is iets wat ik nu na het boek enige keren gelezen te hebben en al drie keer kwijtgeraakt te zijn na dertig jaar lichtjes begin te begrijpen........

 

wat mooi en universeel en al zo lang geleden verwoord door Rabindranath tagore, maar denkelijk zijn al zovele grote denkers, dichters en filosofen hem voor geweest.

Mooi is ook zo dat hi het menselijk bestaan en de religie van de mens als kunst en zang beschrijft en beleefd …....werkelijk een groots man een groot geest

 

ach ja en dit schrijven vanuit de diepte, nooit vanuit de hoogte vanuit tristesse maar ook vanuit de volheid van alle levenskracht , vanuit de wens voort te gaan in de werkelijkheid maar ook vanuit de wens zo snel mogelijk over te mogen gaan naar een ander werkelijkheid , is geweldig een daad van bevestiging , vrij naar de titel van één mijner favoriete boeken “”poëzie is een daad van bevestiging”'

 

ach ja ik wacht op Frederick maar eigenlijk zou ik nog geld moeten pinnen maar dan loop ik hem wellicht mis ach jet er toch maar op wagen het is in de buurt, telefoon mee etc.

 

Ik wens U allen vrede, compassie en liefdevolle vriendelijkheid zowel te geven als te ontvangen

Het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter gaan en al lijkt dat veen niet zo....het gaat voorbij....alles gaat voorbij.....de ene werkelijkheid verdwijnt voor de andere elk samenstel der dingen is in wezen tijdelijk en veranderlijk

 

de groeten maar weer
Han

 

—————

Terug