eindelijk op weg


BH14

29-11-2014 22:08

Er is zo veel dat ik niet begrijp en zoveel dat ik intuïtief al begrijp vanuit de oorsprong van mijn stoffelijk bestaan in deze werkelijkheid.

 

Naast mijn bestaan in deze zelfde stoffelijke/materiële werkelijkheidsvorm in andere parallelle werkelijkheden/samenstelsels der dingen.

 

EEN BEKENTENIS DIE IK U NU DOE WAARDOOR u ongetwijfeld denkt dat ik nu geheel mijn zinnen heb verlorenen..

 

nee wederom ben ik tot belangrijke inzichten geraakt waarvoor de bladzijden die ik nu ga vullen te weinig zijn om ze überhaupt te expliceren en die ik zelf nog niet geheel cognitief maar slecht intuïtief begrijp.

\dat het waar is staat als een paal boven water maar dat ik het kan vertellen is me nog niet geheel duidelijk of helder.

 

Er zijn vele dingen die ik kwijt wil. De koffie staat klaar nadat er al wat “”geestrijk”' vocht naar binnen is gegaan, duid 't niet als excuus maar als motivatie daar ook mijn cognitieve vermogens slechts bevrijd schijnen te kunnen worden door “”spiritualiën”' welke enig alcohol bevatten die mijn blokkeringen enigszins opheffen, maar dit alles terzijde.

het raakte me eerst door na te denken over mijn bestaan in deze werkelijkheid en dat van mijn eerste vrouw en dat t.o.v. Mijn eerste vrouw en onze kinderen.

Vervolgens door de gebeurtenissen van deze avond waar van nik een direct ingrijpen van “”meesters”' of door wilgeleide materie zie .

 

Allemaal moeilijk te begrijpen?? wartaal?/ ja ik begrijp dat het wartaal lijkt en ik kan het zelf nauwelijks proberen uit te leggen maar het inzicht is Zo heldfer en duidelijk en ik moet het volgen.

 

Een goed geleid “”leven/bestaan”' in deze werkelijkheid verkrijg je bekom je ,verwerkelijk je, door de “”impulsen”' door datgene dat je aangeboden wordt door de richtingen die je krijgt met behulp van een goed ontwikkelder moraal en volle inzet te volgen..

 

 

M.a.w je dwingt niet je werkelijkheid af noch en je slaafs volger van datgene dat je voor de voeten ligt of komt. Ja je kunt het m.b.v. Je eigen vrije wil veranderen, besturen,negeren ,sublimeren of zelfs controleren.

Dus eigenlijk hebben die “'succesgoeroes wel gelijk maar is dat de weg die tot uiteindelijke “”zielevrede “' leidt?/

vandaag kom ik tot het inzicht ( welk ik morgen graag voor een ander inzicht inruil zo dat beter of juister blijkt te zijn)dat niet alleen Joshua van Nazareth maar net zo goed Gautama boeddha als nog zovele “'adepten/meesters” ranken in de wijngaard van de wijngaardenier zijn waarin wijngaardenier een van de vele voor ons mensen in deze werkelijkheid bedachte namen is van datgene dat eigenlijk onnoembaar is maar door de gehele werkelijkheid de gehele materie en het gehele bezielende gedragen en verinnerlijkt wordt.

 

 

We verlangen steeds naar datgene dat buiten ons ligt terwijl we niet zioen dat dat gene wat ons vervult al in ons ligt ons hele zijn en de gehel materie doordrenkt, het is aan ons dat te volgen.

Augustinus gaf dit inzicht al aan als grootste en enige leidraad on de ””hemel “' te verkrijgen te verdienen..

 

 

het is aan ons dit in deze materie door te dragen op onze kinderen zo geloof ik nu dat het naast wat in de joodse filosofie van het leven en Krishna murti al voorzichtig aangaf het onze taak is niet alleen onze moraal en wijze van ethiek bedrijven door te geven op spirituele wijze ook op stoffelijke wijze.

 

Het natuurlijk verlangen naar genot is slechts in deze materie geworteld maar door het echter vanuit deze werkelijkheid in deze materie te volgen op een door een innerlijke moraal geleid en door ede bezielde materie gegeven weg zullen we het ultieme genot en voldoening ervaren.

 

'The secret”” en Napoleon Hill ze hadden gelijk maar ze wenden het slecht aan om genot direct genot als dat welk een klein kind zoekt te verkrijgen en ze gaan voorbij aan het hogerdoel om de “'ziel”of het “'ego 'of wat dan ook van benaming tot vrede en genot te krijgen en waarbij dan de materie als vanzelfsprekend en volgend maar wellicht blijkelijk lijkt te volgen.\

 

 

Ik ben verdwaast, begeesterd vertwijfeld, ik voel weet en waardeer te moeten volgen...datgene wat in het christendom leiding wordt genoemd....in het boeddhisme met Karma wordt benaderd maar hoe het te herkennen hoe er op in te gaan dat blijft de grote of wellicht de kleine vraag..

 

Een kind volgt van nature de materie en krijgt van datgene dat voor hem/haar de grond van bestaan was (vader/moeder)in eerste plaats materie om verder op te bouwen en gaande weg het spirituele wat tot geluk en voldoening zal leiden.

Kijk om je geen en allen materie of de filosofie en spiritualiteit van materie leid niet tot datgene wat uiterste voldoening kan geven.. het zal ,gegeven en gevonden worden in ware spiritualiteit..

ik ga stoppen het wordt veel te lang voor de blog het is wellicht te onduidelijk maar ik zal er nog wel verder op ingaan wellicht als ik het helderder kan verwoorden en helderder kan vertellen en alleszins zelf beter begrijp en wellicht algemeen herkenbare termen ervoor meer begrijp

 

 

vrede en compassie zij met U ...ik houd van U

 

Johan/Han/john

 

 

 

 

 

 

—————

Terug