eindelijk op weg


bh16

30-11-2014 10:59

Het was/is een belangrijk inzicht waartoe ik ben gebracht gisteren een zgn “'waarheid als een koe”' een boeren gezegde …...””gewoon doen wat je moet doen”””!!

Doen wat je moet doen, wat betekend dat?/

Doen wat je ouders je baas je man of je vrouw je opdragen??/

Hoewel dat ook tot tevredenheid en geluk kan leiden is dat toch niet helemaal waar of wellicht bedenk ik me kan wel helemaal waar zijn, maar er is nog iets hogers ( ik gebruik het begrip,terwijl ik het ook niet helemaal begrijp)

 

In vele religies wordt het aangeduid met “”gods wil volgen”' doen wat god je opdraagt te leven volgens gods meestal via religieuze instanties opgelegde regels en voorschriften en ja dat kan tot een bepaalde vorm van gelukzaligheid of zelfs spirituele extase leiden..

ik denk echter dat dat het ook niet is....

 

ik zou willen zeggen je impulsen volgen de impulsen van het universum van het al overstijgende en innerlijke volgen.. en dat betekend dus niet Impulsief worden. En hoewel ik besef dat er geen goed en slecht bestaat kan ik niet anders in dit samenstel der dingen bepaalde zaken te benoemen als goed en slecht.

 

De impulsen volgen op een goede manier en de goede manier vind je in je vanuit de ervaring van je opvoeding de samenleving waarin je je bevindt en vanuit alle vorige incarnaties die in je voortleven weet je wat te doen.

 

We hebben echter steeds de keuze het te laten of te volgen, deze keuzes bepalen ons karma voor de toekomst en volgende incarnaties, de keuze iets te doen of te laten maken tot wie we zijn en wie we worden en maken ook de impulsen die komen gaan.

Ik krijg bijvoorbeeld zojuist een belangrijke impuls die ik al te vaak heb latebn liggen en nu verder a zal moeten volgen. Op het gevaar af te impulsief te zijn en van hot naar her van tot naar hot te springen ga ik die dus eerst volgen.

 

Tja het is dus een belangrijk inzicht waar ik bewust of onbewust al heel wat ervaring mee heb, maar wat ik me nog nooit zo besefte ..het inzicht volgt en leid tot de essentie van het bestaan in deze werkelijkheid men zal geluk en vrede brengen.

 

We kunnen natuurlijk wel het universum, deze bezielde werkelijkheid naar onze hand zetten en zo datgene verzamelen wat we vanuit ons beperkte zicht( de grot)als essentieel en belangrijk voor ons bestaan ervaren. Het is echter en blijft6 volgens mij beperkte inzicht vanuit de grot waarin ik ook mezelf bevind ( we ruilen immer slechts grot voor grot in) slechts een beperkte zingeving maar daarom niet onbelangrijker leerroute in het bestaan van deze werkelijkheid. Het karma wordt zo niet gevolgd maar geleid en er komt onvermijdelijk een punt in het cyclisch bestaan van carnatie naar carnatie dat niet het volgen maar leiden van het karma tot een gevoel van ontevredenheid en ongeluk leid ( wet van oorzaak en gevolg)

het is beter te luisteren en te horen en proberen te volgen en te proberen datgene te doen wat goed is en goed voelt en zo in harmonie met karma materie en bezieling ons leven te leiden en onze opleiding van carnatie tot carnatie en onze bijdrage tot sublimatie van het universum waarin we boven de wateren zweven te leveren

 

 

pfffffff moeilijk ik begrijp er zelf ook niet zoveel van ik ga het nakijken en plaatsen en dan wellicht weer verder met nog iets en nog iets of wellicht tijd voor ontspanning het ga u goed

Het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

 

 

ik wens U vrede compassie en vooral veel liefde toe

 

Han uw broeder

—————

Terug