eindelijk op weg


bh21

09-12-2014 12:03

Na een betrekkelijk rusteloze tijd waarin mijn bestaan geenszins stabiel aanvoelde en gekenmerkt werd door doelloosheid en de (voor mij althans) daarmee gepaard gaande onzekerheid ben ik tijdelijk neergestreken in “'rustig water”'

 

Het water waarin ik zwem en me omgeven voel,gedeeltelijk in drijf(let op “in”niet “ op “)en hoewel niet wetend hoe diep of onveilig het water is en hoe zeker mijn lichaam gevrijwaard is van krampen en andere lichamelijke ongemakken vijandig aan een veilige zwempartij ,lijkt me veilig en ontspannen, ik zwem , drijf en spartel al dan niet met een doel.

 

De ”redding” kwam geheel uit onverwachte hoek en heeft zijn voor en nadelen maar is.

De laatste tijd werd mijn bestaan gekenmerkt door een kortstondige en hevige en nog steeds niet voleinde cognitief/rationele krachtsinspanning van het bestuderen der Theosofie, daarbij vonden in de of studie , doordenk en droomperiodes een aantal”'inzichten;; tot mijn besef , welke me enigszins verdwaasd en ver weg van deze werkelijkheid schenen.

 

Hoe blij ben ik nu dat mijn ouders mij probeerden op te voeden met “'oude waarheden”” waarvan ik steeds meer besef dat het wel eens “”eeuwige waarheden:”” zouden kunnen zijn.

Ik ben ik mezelf mijn unieke persoonlijkheid, schaamte zou ik voorbij moeten gaan, dat lukt niet.

 

Materie moet ik achter me laten, dat is mijn weg....niet een weg voor voor anderen of iedereen , het is mijn weg , de weg van de kameel.

 

 

Plicht!! ik leer het zien in een geheel andere betekenis een geheel ander context, plicht als de goddelijke vonk het goddelijk te volgen licht, de lamp voor de voet!!1

 

Dat rest slechts de vraag wat is onze plicht hoe dienen we de goddelijke vonk die in ons is en gelijktijdig verbonden nis met het all en daardoor ons overstijgend is te volgen , ouderwets gezegd te dienen.

 

Iedereen heeft die vonk iedereen draagt het “”godsgeloof”” in zich mee, ik begrijp en besef nu al wat mijn “”tante Nonneke”” altijd al verkondigde.

Iedereen gaat er mee om als zich zelf vanuit zijn/haar eigen werkelijkheid bestaan fase in incarnaties. Uiteindelijk draagt ieder (menselijk) leven bij aan de vervolmaking/vergoddelijking van dit samenstel der dingen..als U nu denkt de man raaskalt steeds meer, moet ik zeggen ter verdediging dat het eigenlijk slechts gedachten zijn in deze b;log voor me zelf om ze straks (als ik dat al eens zou doen maar de discipline ontbreekt me ) tot leesbare en evt. deelbare verhaaltjes ideeën gedachten te brengen.

 

De openbaarheid , het gebruik van internet is slechts een moderniteit een tijdsbeeld, ik hoop dat de aanwezigheid van deze stukken in het “”cloud:'' ze voor mij en evt. geïnteresseerden beschikbaar houd. Vele schriftjes met schrijfsels bestaan nog steeds, ééns is iets als boekje gedujkt en bestaat daardoor nog steeds, maar tot nu toe alles op harde schijf of computer is verloren gegaan vanaf de eerste msx computer tot nu toe, en dan heb ik er zelf ook niks meer aan..

 

ieder dient en volgt ook op haar of zijn manier de godheid , de enige onnoembare ondenkbare godheid( de tao die genoemd kan worden is niet de echte tao)( spaken vormen het wiel maar het maakt niet de bruikbaarheid, we hakken ons gaten het is het niet wat maakt dat we het gebruiken kunnen en dat het ins tot nut is.

 

Enfin wat ik allemaal wilde vertellen de droom /gedachten die ik vannacht had ben ik grotendeels weer kwijt maar het ging over de goddelijke vonk het volgen van onze eigen weg de bewuste of onbewuste bijdrage aan ```het koninkrijk der hemelen``

Ik heb weer wat verkeerde toetsen ingedrukt maar het gaat wel weer.

 

Enfin we moeten onze weg gaan, we gaan ook onze weg en daarmee dragen we altijd bij , aan de vervolmaking/evolutie van dit samenstel der dingen dit stoffelijk maar onlosmakend met ons verbonden omhulsel van het bestaan in deze werkelijkheid.

 

Ik wens U liefde vrede, compassie en sterkte op uw weg door deze werkelijkheid, maar vooral wens ik u terwijl u de weg gaat veel genot en veel plezier en hoop dat U wetend dat u doet wat goed is en daarmee de vonk in U oprecht volgt geniet en de schaamte voorbij zult zijn .

Alleen U bepaalt!!!

Op U komt het aan!!!

mens kent U zelve!!!

mens durf te leven!!!

en bedenk het is niet aan ons aan andermans steen te kappen maar laat ons geheel aan onze eigen steen kappen..

het zal ons elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

han

—————

Terug