eindelijk op weg


bh23

28-12-2014 12:50

Ik heb de duisternis gezien en beleefd, de welhaast ondoorgrondelijke duisternis van het materialistischmenselijke gedrag (voortaan met MM aan geduid)

Het MM dat mensen in deze werkelijkheid dit samenstel van materialisaties waarin we ons bewegen en met elkaar communiceren wat algemeen gericht blijkt te zijn op begeerte en het verwezenlijken van persoonlijke op genot gerichte doelen.

 

Als kind al bevond mijn menselijke materialisatie zich wel degelijk in deze werkelijkheid maar mijn geest bevond zich veelvuldiger in andere werkelijkheden, het besef hiervan drong pas tot me door na mijn 49 e . je leven lang weten dat je anders bent maar dat gevoel niet kunnen bewoorden begrijpen.

 

Het bestaan/elk bestaan gaat schijnbaar in perioden van 7 en zeker wat mij betreft klopt dat dus, inzichten lijken zich met schokken /stappen/sprongen te ontwikkelen, het zaad groeit wel degelijk langzaam maar geleidelijk maar er komt een moment dat het groeiende en vormende zaadje de grond uit komt en een volgende moment dat de bovenkant van het plantje zich losmaakt en met een soort veerkracht zich opricht en dan ineens een volwaardig plantje is. Het plantje groeit, vergroot zichzelf bloeit vormt zaadjes om verder te gaan in deze werkelijkheid en sterft af .De materie verdwijnt en de zaad materie verwerkelijkt zich opnieuw , de energie is vrij en zal ergens opnieuw “”bezieling”' ( ik vongd even een beter woord) , leen geven.

 

Ach dat was weer even een uitstapje, ik heb duisternis gezien , ik heb in duisternis geleefd , ik heb vele waarheden langs zien komen en god, goddelijkheid beleefd in vreugde en verdriet.

 

Via traditioneel katholieke christelijke opvoeding/fundamentalistisch communisme/fundamentalistisch christendom/taoïsme en gewoon nadenken, lezen en verblijven in diverse werkelijkheden die vreemd genoeg bijna hetzelfde waren met net een kleine twist als deze werkelijkheid waarin u nu de woorden leest.

 

Ik was in staat boeken te lezen die in deze werkelijkheid niet tastbaar waren, gesprekken te voeren met mensen die op dat moment in deze werkelijkheid niet meer nabij waren of andere dingen aan het doen. Ik heb het nooit begrepen en zal het wellicht nooit begrijpen.

 

Het licht draagt iedere mens dus ook ik altijd met zich mee inspirerende woorden van wereld leraren zijn als een lamp/licht voor mijn voeten om in de duisternis te kunnen wandelen, en ii heb geleerd dat het licht altijd met en in je is al is het maar als een klein sluimerend vonkje wachtend om van brandstof en zuurstof te worden voorzien.

 

De meest duistere tijd was mijn opname in een psychiatrische afdeling, zie je wel zal iedereen zeggen die dit leest”” psychiatrisch patiënt”” waar ik voor het eerst de andere werkelijkheden leerde zien en herkennen in me zelf. (mijn vader noemde me Jozef den dromer, en dat effect in mijn leven zal wel nooit weggaan , de vertwijfeling heb ik met die en die nu een bepaald gesprek gehad in deze werkelijkheid of andere de onzekerheden die eruit voortvloeien zullen wel nooit verdwijnen)

 

In die tijd raakte ik gefascineerd door Alistair Crowley, en hoewel ik alleen nog maar over hem nooit iets van hem ( of toch wel??) gelezen heb bewonder ik deze goddelijke mens zeer, het is een begin geweest van een gedreven onderzoek naar de “”aanvaardbare theorie”” m.b.t. Het menselijke bestaan de oervraag wie zijn we wat is ons doel en waar gaan we naar toe.

 

menselijk gestaan heeft toppen en dalen gekend grote massa s mensen zijn er geweest en we zijn met een klein groepje geweest, we hebben hoogstaande culturen gehad , we zijn universeel op deze planeet geweest en erg in afzonderlijke groepjes, we zijn broederlijk en vijandig t.o.v. Elkaar geweest. Nu leven we in deze werkelijkheid weer in een tijd van “”hoge :;'' beschaving. Het is een beschaving gericht op begeerte en zelfzucht waarvan iedereen bijna voelt dat het niet zo kan blijven.

Er is maar één reden waarom het zo niet kan en zal blijven de zelfzucht, de persoonlijke begeerten. En alhoewel we ion een hoogstaande vooral door technisch vernuft beschaving leven waarin we gaan en staan kunnen waar we willen weten van all soorten van samen leven en verwezenlijking van de mensen we direct via internet over de hele bol kunnen publiceren, we net zo snel even naar de noordpool kunnen gaan als bij de buurman een kopje koffie kunnen drinken we achtereen volgens via internetchat met een rus een chinees en een japanner praten en van gedachten wisselen..

 

Ik heb de duisternis gezien de zelfzucht de begeerte de vreemde doctrine eerst van jezelf te moeten houden voor hje goed kunt doen en dat ver4basterend in als ik het goed heb hebben anderen het in mijn schaduw goed.......het gelijkheidsprincipe valt daar mee helemaal weg en het wordt gebruikt om meer macht en zelfverwerkelijking en begeerte na te streven.

 

Echte zelfverwerkelijking vind m/\.i. Pas plaats in gelijkheid en broederlijkheid met alle materialisaties in dit samenstel der dingen.

 

Enfin je loopt zo n psychiatrische afdeling in en je loop letterlijk de duisternis in het zonnelicht , het ware licht , in de gang er naar toe wordt geleidelijk vervangen door kunstlicht en van het ene moment op het andere ben je uit dat wat ze samenleving noemen gehaald.......de dag ervoor werkte ik nog en deed ik nog van alles in het met zwak licht beschenen samenstel der dingen nu was ik in een gat weggestopt.

 

Maar ook daar werkt het goddelijk vonkje door Alistair Crowley was mijn eerste vonkje en het volgende was de herkenning van andere werkelijkheden anders samenstelsel er dingen...het verklaarde zo veel.

 

Enige tijd daarvoor was ik vrijmetselaar gevonden, daar is denkelijk veel verloren gegaan van de “'geheimen”de “”inzichten”'die naar mijn idee en naar aller waarschijnlijkheid ten grondslag liggen van alles wat daar gebeurd, rituaal broederschap.

Maar door de verloren inzichten is de uitvoering van dit alles ook slechts een schijn en de meest gehoorde verbastering van wat ooit een voorbeeld van de goddelijke vonk is de vrijmetselarij moet zijn geweest is wel”” we moeten wel profaan van dat wat hier gebeurt scheiden)

m.a.w. Ik ben uw broeder maar als U hulp nodig heeft of een referentie moet U niet bij mij zijn....en als ik aan U mijn zorgen kwijt kan is dat goed als ik aan U kan verdienen nog beter en als het U daardoor slecht gaat , we zijn altijd broeder s binnen de loge...tenminste als U nog aan u financiële verlichtingen kunt voldoen.....

 

enfin als esoterisch/occult systeem is het tot nu toer en blijft het het beste wat ik ken en ik vind er ook vele die echt als mijn broeders zijn en zich gedragen....

 

ok vrijmetselarij (56 weer een 7 tal) daaruit voortvloeiend Alistair Crowley, en Blavatsky)en

op dit moment wandelend in de duisternis van de goddelijk verlichtte samenleving bied me veel en is een waardevolle club te promoten en te laten (her) ontdekken door daarvoor gevoelige mensen die de goddelijke vonk/ de werkelijke mens in zich willen ontwikkelen.

 

Alles komt nu samen Blavatsky bracht me tot de theosofie, de theosofie verschaft me inzichten en een samenhangende verklarende filosofie van datgene wat ik beleef, ervaar en ben geworden door de tijden heen. Het vertaald de inzichten die ik reeds had , de wetenschap die ik niet kon verwoordden. En ik ben nu echt weer de draad kwijt

ik ga stoppen even de spelfouten eruit laten en dan maar gebrekkig vol stijl en denkfouten plaatsen

 

it s me ist me its me oh Lord standing in the need of prayer!!

 

ik wens U vrede, liefdevolle contacten en compassie …..het zal ons in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Han

—————

Terug