eindelijk op weg


bh8

14-10-2014 09:43

To blog or not to blog that is the question, or better could be the question,

het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan, en dat is ook daadwerkelijk zo, elke dag leer je ,ervaar je......

 

de wetenschap van jongs af aan dat je niet geschikt bent voor een materialistisch leven dat het leven voor je zelf zich afspeelt in wat Poirot noemt “”de grijze massa”” de gedachtenwereld,de wereld waardoor je uit de meest erbarmelijke situaties kunt ontsnappen de mogelijkheid om de meest moeilijk situaties van lijden en ellende kunt doorstaan.

Tegelijkertijd ook dezelfde grijze massa die het vaak onmogelijk maakt om gelukkig te zijn in de meest ideale materiële omstandigheden ,die maken dat terwijl je al genoeg te veel of zelfs veel te veel hebt je blijft streven naar meer, meer materie meer stoffelijkheid.

 

Materie en goede materie om je heen is prettig in sommige denkwijzen de enige voorwaarde voor echt een gelukkig leven,wat ik steeds meer betwijfel.....

 

geluk, tevredenheid, ongeluk, ontevredenheid het zit echt in je zelf ,daar kom ik steeds meer achter.......een maakbare wereld, ik geloofde er heilig in....een maakbare wereld ik geloof er nog steeds in maar niet meer als heilig, apart gezet gegeven.

Ja natuurlijk we bewijzen steeds meer dat alles bereikbaar wordt, alles maakbaar is, maar het blijft spiritueel het blijft filosofisch het blijft onze “”grijze massa”” die daar geluk van maakt en leefbaarheid voor iedereen.....

 

wee leven al denk ik een eeuw in ieder geval 50 jaar in een wereld waar technologie, knowhow how en voedsel genoeg is om iedereen een goed gevoed en zinvol,alhoewel tijdelijk in dit samenstel der dingen , bestaan te geven....maar toch gebeurt het niet....

 

Degenen die genoeg of te veel hebben voor een zinvol bestaan lijkt het niet genoeg ,ze maken zich zorgen over het verlies van hun jeugdig uiterlijk, hub gezondheid terwijl het rottingsproces van alle mechanismes in deze werkelijkheid onlosmakelijk ligt besloten.

 

Sjakie spier zei al eten wij niet allen de lijken onzer vaderen?? eten we niet de vis de de worm at die knaagde aan het lijk wat onder de grond lag te rotten??

 

ach js mijmeringen, materie,,,,,het wordt straks zo dat ze zeer rijken 200 jaar worden er uit zien alsof ze 20 zijn en diep ongelukkig blijven, terwijl een gemiddelde mensen na een leuk en gelukkig leven met moeite , pijn en ouderdom 80 wordt en ouden verrimpeld sterft...........

 

Geld geld geld zo een moeilijk e factor, geld als teken van macht, welvaart, ruilmiddel van diensten,,,,,,,,,het schijnt nog steeds zo te zijn dat 10 % van de mensheid 90 & van de middelen beheert en in eigendom heeft....het schijnt ook zo te zijn dat de 90% van die 10 % er meer dan 60 uur per week voor werken omdat te behouden.

Uit onderzoeken blijkt dat in Europa als er 15 uur per week gemiddeld wordt gewerkt iedereen genoeg werk en inkomen heeft en al het werk ook ruim voldoende wordt gedaan om de maatschappij draaiende te houden.

Kropotkien, roel van duijn verschillende anarchistische denkers en filosofen hadden het nog niet zo slecht voorzien dus!!

 

ach ja mijmeringen ...mijmeringen

En zoals Godfried Bomans schreef in “ de ijdele engel;””; echte schoonheid zit van binnen!!

 

mensen ik wens U liefdevolle Het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Mensen ik wens u tevredenheid en geluk

—————

Terug