eindelijk op weg


meer 44

28-09-2013 12:05

Discipline en lijstjes

 

All i need is discipline, what follows is...

en nu verder in je moerstaal wat volgt is energie, waaruit liefde en harmonie voort kan komen.

Zonder energie geen bestaan geen liefde en het begint met discipline.

Mijn kamer verwarmd, luisterend naar Ted nu jane goodal.

Ik weet dat mijn bestaan gekenmerkt wordt door een algemeen gebrek aan discipline waardoor alle energie lijkt weg te vloeien ion het al...het heelal terwijl in deze werkelijkheid energie gekanaald dient te worden om nieuwe energie te genereren om de ze werkelijkheid gaande te houden zq naar een ander “”hoger”” doel te leiden..

 

Dus een oude truc voor me is lijstjes zoals vroeger.....eerst kids, dan familie vervolgens werk(inkomen) en dan de rest als ik daar nog aan toe kwam.....maar wat bleek er kwam zoveel energie door vrij dat er nog veel meer tot stand leek te komen en het leven op een ander plan leek te komen.

Met het leven in deze bedoel ik mijn bestaan en het bestaan van mijn nazaten in deze werkelijkheid van dingen.

 

Nu ook met te weinig externe prikkels die me min of meer “”dwingen”” discipline te betrachten lijkt soms alle energie weg te ebben.

Het begint dus bij discipline.......

discipline genereert van alles.....vrnl beginnend bij energie...

 

discipline kan men afdwingen, met de zweep, straf, beloning, trucjes...in mijn geval de beste truc was afspraken maken verplichtingen aangaan en de straf of beloning van het al dan niet nakomen van die verplichtingen was dan de zweep om enige discipline te bekomen.

 

Een andere interne motivator is het maken van lijstjes..

ik ga dus een nieuw lijstje maken...

vriendelijke groeten

het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan.

Han

 

—————

Terug