eindelijk op weg


blog 80

01-09-2013 23:02

Marc

Marc mijn broeder

mijn hoeder

mijn vriend

jonger doch ouder

eerder en verder

hij is er

op de achtergrond

wachtend

informerend

een telefoontje

een berichtje

hij is er

hij bestaat

hij komt en hij gaat

hij blijft

waardering

Marc is

een broeder

een hoeder

één van velen aan een ronde tafel

op zoveel is er de broederschap die me helpt erdoorheen te komen, ik weet dat ik het teveel idealiseer dat het allang niet meer is zoals in oude tijden waarin de broederschap heilig en het niet doen van je broederlijke plicht godslasterlijke ontheiliging betekend.

 

Maar in ieder geval in onze samenkomsten zijn we één .

 

Één aan tafel

één in het uitvoeren van onze ritus

één in broederlijke verbondenheid

vrolijk zitten we samen genieten van ons maal,

zingen vreugde vol onze liederen heffen onze glazen in vrolijke heildronken, eren onze afwezige broeders ,gedenken hen die overgegaan zijn naar een andere werkelijkheid.

 

Eén voor allen allen voor één, in gedachten beleef ik met hen de ridderlijke idealen,verinnerlijkt voel ik me met hen ridder aan een ronde tafel.

In onze broederkring rond en toch rechthoekig veridealiseer ik mijn van kindsaf verinnerlijkte intuïtie

samen met hen te strijden voor wat recht is tegen onrecht.

 

Van jongs af droomde ik van ivanhoe koning Arthur roderidder, was ik in de ban van kruisridders en Lord baden powel,verslond ik het handboek der vredesverkenners, vond ik me in hippie idealen, liefde vrede gerechtigheid, de ware theocratie.

 

Een samenleving bevochten door ons broeders van de ronde tafel onder leiding van de schenker alles goeds die schenkt de zielen die daar krielen dertel van veel overvloeds

 

 

Broeders , ridders, metgezellen ik ben er klaar voor !!

U OOK???

 

Han

—————

Terug