eindelijk op weg


blog 98

18-09-2013 14:38

N.a.v. Boodschap van/het kwaad en het leiden/hekesen en andere heilige koeien.

 

De witte stad.

De witte stad was een opstel over de toekomst.

Daarin beschreef ik een anarchistische samenleving naar model van Kropotkien waar technologie, wetenschap,productie, grondstoffen , voeding, luxe ter beschikking staat van allen naar behoefte.

 

Uitgaande van een samenleving waar het door wetenschap en techniek zover gekomen was dat met geringe arbeid en inspanning en door het scharnader gebruiken, herwinnen en exploiteren van grondstoffen voeding en energie mogelijk was dat ieder kan putten uit al het ter beschikking staande naar behoefte en invulling kan geven naar zijn menselijk bestaan naar behoefte en mogelijkheden.

Indien we het nu opnieuw naar de toekomst vertalen zou het nog steeds actueel kunnen zijn en realistisch/utopisch gelezen kunnen worden.

Het opstel bestaat niet meer en het naderhand aangevangen boekje over de Witte stad is ook verloren gegaan.

 

Maar met de wetenschap van u en het kennis en ontwikkeling peil van de menselijke beschaving zou het zeker ook nu nog bedacht kunnen worden en in ieder geval in mijn optimistische geest haalbaar geacht kunnen worden.

 

Een maatschappij met als grondgedachte de regel van de wet van crowley “”doe wat hje wil,,,,maar doe een ander geen kwaad”” samengaand met de grondgedachten van Kropotkien en de ideeën van provo en kabouter..

 

Een witte stad waar mensen solidair met elkaar leven en omdat er voldoende is de concurrentie wegvalt en het onnodig verzamelen overbodig en evt. verboden is doordat er voldoende is.

 

Een samenleving waarin mensen nog meer mens worden ….waarin de overgang van homo sapiens naar home ludens zal plaats vinden.

Men arbeid alleen nog als men dat wil en men doet het met plezier, we voorzien ons nog meer als in de overgang van homo erectus naar homo sapiens van eiwitrijk voedsel, de geest floreert, de spelende mens ontstaat....

Voor de 'één is spelen productie, schoonmaken,denken, lezen, passief, actief recreëren, de lichaamscultus of de luie stoel cultus....met kan doen wat men wil en leuk vind.

Verregaande stand van wetenschap,die weinig kost immers men werkt samen zonder salaris om solidair dat “”al spelende'' en onderzoekende, gewoon omdat met het leuk en interessant wind, de samenleving zo te mechaniseren en te optimaliseren dat er niet alleen voedsel en prettige leef en recreëer (ook een woord dat overbodig gaat worden)ontstaat maar dat men simpelweg kan doen wat men wil en nemen waar men behoefte aan heeft.

 

Voor mijn docente inleiding in de sociale economie.

 

 

—————

Terug