eindelijk op weg


log 15 voor Marc

03-06-2013 12:54

Een maakbare samenleving ?

een gepredestineerde samenleving ?

voorbestemd maar verplicht tot ?

maakbaar maar voorzien ?

 

 

Tja ik denk dus en en en en

Nog steeds denk ik welke theoretische beschouwing je ook loslaat

op onze aarde, het heelal, ons bestaan

of wat dan ook.

...de meeste zo niet alle passen in

datgene wat werkelijk is, zal zijn en blijven.

 

AL was ik van kinds af aan schijnbaar een groot gelover

in de voorzienigheid,

ik werd opgevoed met een welhaast onwerkelijk,

ongrijpbaar en meestal ondraaglijk plichtsbesef.

Want naast de voorzienigheid

was het ook voort wat hoort wat....

.zet je, in doe je plicht

en het zal u gegeven worden.

 

Nou dat bleek (in ieder geval in mijn bestaan) niet waar.

Wel zag ik dat mensen die logen en bedrogen

(en volgens de mij ingeprente plichten

een slecht levensopvatting en uitvoerring hadden )

rijkelijk werden voorzien met geluk en welvaart.

Tenminste voor zover je geluk en welvaart voor een ander kunt inschatten.

 

Vraagt en u zal gegeven worden...

...tja niet zomaar wel vanzelfsprekend.

 

Ik denk ( dat bewijst zich ook steeds meer ) dat de samenleving, de aarde, het heelal maakbaar en begrijpbaar zijn.

Tevens denk ik ook dat het meer en beter begrijpbaar zal zijn indien men het overstijgende , de voorzienigheid toelaat.

Ik denk zelfs dat mocht men ooit tot volledig of bijna volledig begrip komen ,men niet anders dan voorzienigheid en ingrijpen van datgene wat alles overstijgt kan erkennen.

 

Immers hoewel de wetenschap en ons begrijpen ons tot steeds meer (en steeds sneller) tot verbluffende resultaten en mogelijkheden brengt,

tezelfdertijd zal men zich steeds meer verwonderen over

en inzien dat er onverklaarbare stappen

in het menselijk functioneren hebben plaatsgevonden.

Denk eens door over de beheersing van het vuur

of bijvoorbeeld het feit dat men

een ingewikkeld proces als

de fabricatie van linnen reeds 7000 jaar geleden beheerste.

Waren de Goden kosmonauten??

Was er hier reeds ander ontwikkeld leven??

Is er meer wellicht totaal ander hoogintellectueel bestaan in het heelal.??

 

Zei men 100 jaar geleden volmondig neen op deze vragen,

zegt men nu …..

...wellicht , misschien ,goed mogelijk

of zeker weten.

 

Moeten we ons af laten hangen van de voorzienigheid??

nee !!

Moeten we ons vertrouwen leggen op de maakbaarheid??

Vanaf mijn 16e heb ik dat altijd geroepen....

..we hebben een maakbare samenleving

en een maakbare wereld!

Maar daarnaast denk ik steeds meer:

bid en U zal gegeven worden,

klopt en U zal worden opengedaan.

Maar we moeten wel onze blinddoek afdoen,

onze ogen open

en zien welke zaken de voorzienigheid ons aandraagt

of welke deuren voor ons opengedaan worden.

We moeten leren de tekens te zien .

Met vertrouwen onze wensen formuleren,

met vertrouwen uitkijken en handelen naar

de tekens die ons verschijnen.

 

De voorzienigheid helpt die zichzelf helpen.

De voorzienigheid helpt en betaald de arbeiders in de wijngaard.

 

Samen maken we een mooie samenleving

een wereld waarin nog maar

weinig geween en tandengeknars zal zijn …

..een witte stad.

De toekomst die denkers als Kropotkien en Van Duin ons voorspiegelen

Een wereld waarin iedereen mag doen wat hij wil,

doen wat hij leuk vindt.

 

Doe wat U wilt maar doe een ander geen kwaad zal niets dan de wet zijn

(vrij naar Alister Crowley)

 

voor mijn broeder Marc.

—————

Terug