eindelijk op weg


log 37

17-06-2013 20:06

Cirkels

 

Cirkels, ik denk dat het leven, de wereld bestaat uit cirkels.

Tenminste het is een erg goede manier om het de benoemen.

In feite zijn het geen cirkels maar is het een bepaalde min of meer zich herhalende opeenvolging.

Het zijn dus geen identieke cirkels, wellicht laat het zich nog het best te verklaren met het beeld van een spiraal.

 

De spiraal die zich steeds meer focust en verfijnd tot wast??

 

Is het niet zo naarmate we meer en meer cirkels ervaren hebben we net elke keer anders op de gebeurtenissen verandert reageren en zo wij de rechte lijn volgen wellicht de reacties en ons participeren inde cirkelvormige bewegingen adequater zijn.

 

Of we daarbij onze ratio volgen of onze intuïtie....dat is goed zolang onze ratio en intuïtie maar niet strijdig zijn met el;kaar maar complementair.

Dit is natuurlijk ook een cirkelvormig proces dat we in de rechte lijn moeten beoefenen.

 

Ik kwam voor het eerst met dergelijke gedachten in aanraking op een cursus Tai-chi in Thailand.

Daar werd onderwezen in het taoïsme (niet religieus taoïsme) en besefte ik het ook een beetje.

Er waswe4l meer dat ik toen besefte ….....o.a. Dat ik geen taoïst was maar onlosmakelijk zou blijven denken vanuit het dualisme van het christendom waarmee ik ben opgevoed.

In ieder geval het taoïsme en het ontstaan van tai-chi in al zijn mythes en legendes hebben gemeen dat men van alles wilde begrijpen met de ratio om er nut van o te doen.

 

En in elk verhaal ontstaat zo een soort aha erlebnis, ik noem dat altijd maar een soort buikgevoel of wellicht een goddelijke vonk daar waar ratio en intuïtie samen komen en er een inzicht ontstaat.

 

Bij het taoïsme is het dus de cirkelvorming van het bestaan , waarbij er geen strijd is tussen de verschillende aspecten maar opeenvolging en verstrengeling.

Het wordt in ying en yang symbolen weergegeven. Er is niet één ying/yang symbool neer er zijn er verschillende grafische voorstelling van.

 

De ons bekendste “”de twee vissen in een cirkel met de ogen erin”” geeft ons alles zo een beetje begrijpelijk weer.

Ying en yang die elkaar opvolgen, geleidelijk vervangen en samen in een cirkel zitten maar ook het ying in yang en het yang zonder ying.

 

Het één bestaat niet zonder het ander en het ander bestaan ook weer niet zonder het éen het volgt elkaar op ,gaat in elkaar op en kan niet zonder elkaar.

 

Cirkels de cirkels van ons bestaan, we komen uit de aarde , we zijn slechts stof en uiteindelijk zullen we weer terugkeren tot stof.

We beginnen hulpbehoevend en eindigen hulpbehoevend.

We zullen de cirkels moeten accepteren.

Er lijkt echter een uitzondering op, kennis, het denken , de intuïtie ….

of niet??

 

Ik ben er niet uit wellicht aan het eind van de spiraal zal ik er enig zicht op hebben.

 

Han

—————

Terug