Ze horen beter

Uit een studie van het University Medical Center in Georgetown blijkt dat linkshandigen meer details horen als iemand praat. Concreet: tijdens een lezing zullen ze sneller dan rechtshandigen een verschil merken wat intonatie betreft.

Meer schizofrenie

Zo’n tien procent van de wereldbevolking is linkshandig en van deze mensen kampt ongeveer 20 procent met schizofrenie. De zogenaamde lefties hebben ook meer kans om dyslexie, ADHD en stemmingsstoornissen te ontwikkelen. Dat blijkt uit een wetenschappelijk artikel in The Wall Street Journal. Het goede nieuws: volgens een publicatie in het vakblad Laterality lopen linkshandigen minder risico op maagzweren en artritis. Wetenschappers kunnen deze verschillen tussen rechts- en linkshandigen echter nog niet verklaren.

Iets creatiever

Uit een artikel, verschenen in The American Journal of Psychology, blijkt dat linkshandigen beter oplossingsgericht kunnen denken. Een Amerikaanse fanclub voor linkshandigen Left-Handers’ Club bevroeg dan weer 2.000 lefties over hun professionele leven. Uit hun antwoorden blijkt dat de meesten onder hen werkzaam zijn in een creatieve branche. Enkele beroemde linkshandige creatievelingen: Jimi Hendrix, Vincent Van Gogh, Paul McCartney, Mozart, Hans Christian Andersen, Leonardo da Vinci, ...

Vaak ook intelligenter

Mensa, de vereniging van hyperintelligente mensen, schat zijn aantal linkshandige leden op 20 procent. Dat is dubbel zo hoog als het statistische gemiddelde. Kurt Beeckmans, neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel, bevestigde dit in een interview met Het Nieuwsblad in 2009. ‘Er is een sterk verband tussen linkshandigheid en intelligentie. ‘Als je een linkshandige tegen het lijf loopt, is de kans inderdaad groter dat het om een intelligent iemand gaat dan wanneer je een rechtshandige ontmoet.’ Beroemde voorbeelden: Barack Obama, Albert Einstein, Marie Curie, Julius Caesar, ...

Bange wezens

Linkshandige mensen zouden banger zijn dan rechtshandigen. Dat is de conclusie van de British Psychology Society. Zij lieten fragmenten uit ‘The Silence of the Lambs’ zien aan een groep links- en rechtshandigen. Toen de proefpersonen later het verhaal moesten reconstrueren, werd bij de linkshandigen meer posttraumatische stress vastgesteld.

Meer onzekerheden

Wetenschappers van Abertay University in Schotland vroegen aan 46 links- en rechtshandigen om 66 gedragstesten uit te voeren. Daarmee werd hun persoonlijke terughoudendheid en impulsiviteit gemeten. De resultaten tonen aan dat linkshandigen zich het meest konden vinden in uitspraken zoals: ‘Ik ben bang om fouten te maken’ en ‘Kritiek komt hard aan’. Hun antwoorden deden de vorsers geloven dat linkshandigen zich vaker dan rechtshandige mensen geremd en verlegen voelen.

Vatbaarder voor negatieve emoties

Volgens een kleinschalige studie, gepubliceerd in The Journal of Nervous en Mental Disease, zijn linkshandigen ook meer geneigd om negatieve emoties te ervaren. Daarnaast zouden ze het ook moeilijker hebben om deze negatieve emoties een plek te geven. Dit fenomeen zou te wijten zijn aan een verstoord evenwicht tussen de activiteit van de hand en het brein.