eindelijk op weg


weer 10

27-07-2013 12:53

Geld en/in mijn leven

 

Altijd dacht ik ( en met deze zin is de toonzetting van dit blogje al gedaan) , dat geld of liever het ontbreken ervan of mijn omgaan met of onvermogen goed om te gaan met ….geld oorzaak was van problemen in mijn leven.

 

Nu kom ik er achter dat het juist geld is dat als energiedrager/vertegenwoordiger van deze “”moderne”” werkelijkheid nooit oorzaak van problemen is geweest maar juist de regulator van mijn bestaan.

 

Ik denk dat het één van de grote geheimen is van deze werkelijkheid.

Daar waar het vroeger vooral en nu nog wel wetenschap en machts-energien de wereld regelen is het nu vooral geld, geld maakt wetenschap mogelijk.

 

Velen laten dus hun bestaan regelen door geld, en meten succes af aan het hebben of ontbreken van geld.

Jezus zei al kijk nar de vogelen des velds, zij maaien niet zij zaaien niet......

 

Het ontbreken van geld maakt mensen soms bang en leidt tot een armoedig bestaan. Ik dacht erfelijk en maatschappelijk belast ook altijd dat het ging om geld te hebben om dan te kunnen doen wat je wilt.

 

Moeten we wel kunnen doen wat we willen, moeten we ons niet ten dienste stellen aan een hoger ideaal?? Leven we alleen voor onszelf???

Leven we om ons genetisch materiaal door te geven?? leven we om het leven???

 

Ik weet het niet, wat ik wel weet is dat het gaat om datgene wat achter het begrip geld, beheersing,macht, kennis ligt.

 

Geld dacht ik beheerst mijn leven , ieders leven, afrikanen gaan vaak op zoek naar geld, Europeanen het geld achterna, Aziaten zien het als hun oude dag en investment...geld de energiedrager.

 

En voor mij??

geld blijkt datgene te zijn waardoor de schenker alles goeds schenkt de zielen die daar krielen dertel van veel overvloeds.

Sinds ik steeds meer en meer in vertrouwen leef, heb ik altijd dat wat ik nodig heb en als het water ons an de lippen staat om m,et “”toen was geluk heel gewoon “” te spreken is daar altijd weer dat wat ik nodig heb of nog beter:

 

de stimulans die kant die richting op te gaan dat te doen wat goed is.

Soms/vaak betekend dat voor je zelf kiezen, opdat je de ander kunt liefhebben als jezelf.

Het begint dus met eigen liefde.

 

Ik maak me geen zorgen meer over geld en weet dat Hij/zij die voorziet zal voorzien en zal waken o\ver mijn geluk en dat van allen die””goed “” willen.

Er is geen ying zonder yang geen goed zonder kwaad, we zitten in de cirkels van het bestaan tot we met een oerknal weer een nieuw universum doen ontstaan (het hoeveelste??)

 

De voorzienigheid brengt me dat wat no\dig is te doen wat goed is en moet gedaan worden. Het is mijn probleem geweest dat ik niet kon luisteren , de tekens niet verstaan.

Dan kan je gaan zitten met had ik maar ….had ik maar zus of zo had ik maar

 

Ja had ik maar maar gelukkig bied de voorziener het universum de G altijd weer opnieuw openingen nieuwe zwarte gaten nieuwe oerknallen of op menselijk niveau nieuwe wegen

 

We zijn op weg maken dwaalwegen , maken verkennende bewegingen gaan doodlopende wegen en doolhoven in, we hebben onze vrije keus.

En het is vaak zo moeilijk erfelijk bepaald, maatschappelijk gezien de juiste wegen te volgen.

 

Ik ben gelukkig en probeer Hem/Haar te volgen die voorziet in onze behoeften zo wij ons daar voor open stellen, het is niet geld of macht het is geluk.

Het geluk je gelukkig te voelen.

Het zal mij elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

 

Han

—————

Terug