eindelijk op weg


weer 28

17-08-2013 17:30

Sommige perioden in je leven…….

 

In sommige periodes van je leven leer je gemakkelijker, wat je in andere periodes leert onthoud je vaak gemakkelijker en er zijn voor bepaalde aspecten van het leven ook  ontvankelijkere periodes.

 

Mijn spiritueel bewustzijn en de ontvankelijkheid voor het overstijgende vonden vooral een oorsprong in mijn eerste jeugd en periode als schoolkind,  

Vat  wat ik leerde en opnam ik bepaalde periodes onthield ik beter en nam ik beter op , al was ik daarin ook vrij selectief.

 

Zo zijn er periodes in het leven waar van ik het landelijk plaatselijk politiek of wereldnieuws me nog zeer nauwkeurig herinner en periodes waarin dat welhaast helemaal aan me voor bij ging.

Zo bemerk ik steeds dat het wereld nieuws en allerlei schokkende of minder schokkende gebeurtenissen uit het laten we zeggen profane nieuws in de periode 1979 tot 1990 helemaal aan me voorbij gingen, zo ook populaire muziek.

Mijn populaire muziek geheugen liep ongeveer van Hello goodbye van de beatles tot  1979 en stond daarna ook weer stil, muziek in de periode 1979 tot wellicht wel 1990 stond ook bijna stil.

 

Manco s in mijn geheugen selectie, soms helemaal opgaan in de studie van datgene wat ons overstijgt en soms helemaal opgaand in het beleven van datgene dat ons overstijgt.

 

Soms lees ik als een gek  van 1970 tot 1975 las ik misschien wel 5 tot 6 boeken per week met als hoogtepunt een korte periode in 1973 waarop ik 2 boekjes per dag las.

 

Zo ook het opnemen en voor waar aannemen van zaken, ik betrap me er op dat ik in sommige periodes aangeleerde axioma s , theorieën, begrippen en iets waar van ik gewoon nu niet op het woord kan komen  maar dat op het puntje van mijn tong ligt (als je iets wil vinden moet je stoppen met zoeken)

Dat dus in sommige periodes ik dingen voor waar aan neem of voor waar leer waar iki later al bewijst zich het tegendeel of een breder inzicht maar moeilijk van af kan stappen..

 

Bepaalde begrippen waaraan ik een bepaalde formulering l;eerde koppelen en dat als dat woord waar ik niet op kan komen (stop dan ook met zoeken) gebruikte bleken later breder anders geformuleerd te worden of heel anders gebruikt.

 

Als men van elkaar wil leren en men van gedachten wil wisselen moet men het wel eens zijn over de  termen die men gebruikt.

 

Ik zit nu bij mijn zus en heb teveel afleiding en ga dus stoppen hoop dat ik het op mijn blog krijg.

han

—————

Terug