eindelijk op weg


weer 30

19-08-2013 12:49

De liefdes van je jonge jaren en de gevoelens van de herfst in je leven.

 

De afgelopen nachten droomde ik dat liefdes uit de jeugd elkaar hervonden.

Dat oude liefdes die stuk gelopen waren in de herfst het oude gevoel hervonden.

Dat oude liefdes die elkaar zoveel pijn deden elkaar zouden vergeven en het leed dat tussen ze in stond zover weg zouden werpen als het water van de zee.

 

Ik geloof nml dat de gevoelens van je jeugd die hevig en vrij uniek gericht waren weer volop aanwezig zijn en vrij komen wanneer je weer opnieuw van veel zorgen bent bevrijd.

En dat dan juist die hevigheid niet meer geplaagd wordt door de grote verwachtingen die je nog van het leven hebt.

Immers in de laatste jaren van je kleven kun je je uitsluitend nog richten op genieten een hevige toekomstverwachting is ondergeschikt.

 

Ook hebben we dan een bepaalde mildheid ontwikkeld ten opzichte van fouten, misopvattingen en andere visies.

 

Hoe heerlijk zou het dan niet zijn om datgene goed te maken wat fout ging zonder de fouten te hoeven oplossen,,,,,gewoon vanuit mildheid en vergeving, niets daadwerkelijk te hoeven goedmaken, geen bloemen, geen dure cadeaus geen giften alleen het vuur , de hevigheid van je liefde.

 

Ik droomde vannacht dat oude geliefden elkaar hervonden en ondanks dat of wellicht juist doordat dat wat tussen in lag/ligt opnieuw van elkaar en de liefde kunnen genieten.

 

Han

—————

Terug