eindelijk op weg


weer 31

19-08-2013 13:07

Matriarchale samenleving

Steeds meer denk ik dat het tijd wordt dat voor de komende duizend jaar de mannen eens moeten afzien van de macht, zij zouden de macht eens moeten durven overdragen aan de vrouwen.

Natuurlijk ik geloof in volkomen gelijkheid tussen man en vrouw tussen alle mensen. Ik geloof ook niet dat macht gebruikt moet worden. Een vriend vertelde mij eens dat macht maar één keer gebruikt kan worden waarna het zijn kracht/mening verliest.

Macht moet hier dan veel meer gezien worden als gezag als natuurlijke leiding.

 

Kortom ik zeg dat het goed zou zijn als de vrouwen eens zouden leren leiding te geven, gezag te gebruiken, zelfzeker beslissingen te nemen en zo een leidraad te worden voor de moderne mondiale samenleving die onvermijdelijk dis millennium gaat ontstaan.

 

Macht en gezag is altijd wisselend uitgevoerd, goed en slecht zwart en wit, macht corrumpeerde ook vaak.

Maar het gebruik van leiding om degene waarover je leiding geeft te dienen en stappen voorwaarts durven zetten.

Dienend leiding te geven je bewust van het feit dat er mensen van je afhangen....mannen Hebben n dat altijd al gedaan het is de eigenschap die families en stammen hebben doen ontstaan samenlevingen hebben opgebouwd, altijd totdat de macht om de macht werd gebruikt.

 

Vrouwelijke energie en dus bij uitstek aanwezig bij vrouwen kunnen veel beter dienen bovendien is een vrouw veel standvastiger en creatieve en bereid tot doorgaan..............om te dienen.

 

Onze samenleving moet gediend worden, onze levensbronnen moeten gekoesterd en beschermd worden.

Laten wij ons als mannen eens ten dienste van de vrouw stellen.....natuurlijk in theorie en ook heel vaak in praktijk was dat altijd al zo immers we deden het om ons nageslacht te beschermen.

 

Het is allemaal niet meer zo nodig we gaan naar een mondiale samenleving toe waarin techniek en openbaarheid genoeg gaat voorzien voor alle behoeftes binnen deze mondiale samenleving........behalve de unieke mannelijke energie om alles te beheersen, almachtig te zijn alleen het eigen nageslacht te willen beschermen. Wij mannen moeten leren luisteren ons te laten leiden door goede vrouwen door goede denkers die met veel zorg de mondiale samenleving zullen besturen.

 

Er zal genoeg zijn maar niet als het onbenut door machthongerigen wordt opgepot.

We moeten toe naar een matriarchale mondiale samenleving een nieuwer wereldorde onder DD de grote G

 

Han

—————

Terug