eindelijk op weg


weer 58

06-10-2013 11:05

Trui, ik zie U gere.....

 

Trui ik zie U graag, en dat niet op zun Vlaams,

meer op zun Bosch of beter Oeteldonks, noord Brabants(NL)

 

Ik zou zo graag met U drie daoge niks als lallend en bierdrinkend, door het oeteldonkse feestgedruis willen waden.

 

 

Het kan niet en zal nooit gebeuren, conventies,mores en allerlei andere zaken zoals waarschijnlijk Uw liefhebbende echtgenote en dan niet te vergeten mijn eigen verlegenheid zullen maken dat het nooit gebeuren zal.......althans niet in deze werkelijkheid.

Maar ben er zeker van mocht u als man terugkeren in een volgende manifestatie van Uw energie, ik zal U zoeken en verleiden met al mijn vrouwelijke charmes.

 

Ja ik wijd weer uit , dat is niet de bedoeling, Ik wil hier alleen maar vertellen over Trui en de passies die ze in me wakker heeft gemaakt.

Niet alleen lees ik weer als een gek/waanzinnige, doorgedrevene ook heeft ze een passie voor filosofie in me aangewakkerd die bijna onblusbaar lijkt.

 

Ik geniet van de lessen en zou zo op vele onderwerpen dieper willen ingaan, meer willen weten, willen weten wat anderen daar over denken...... en ja ik ben het vaak met haar oneens maar begrijp/respecteer/ ben angstig voor haar grotere kennis haar weghonen van mijn gedachten en uitwerkingen van gegevens.

 

Met stelligheid beweert zij zaken waarvan ik denk dat is toch niet waar of meer intuïtief....dat kan toch niet waar zijn.

Ik sprak er met anderen over en kwam tot een bepaalde overtuiging......nog veel nazoekwerk, opzoeken op internet en ik kwam tot het inzicht dat.......Maar is dat werkelijk belangrijk voor de gedachte.....ik g herhaal”””DE GEDACHTE”” de gedachten die mensen hebben over iets een bijna religieus godsdienstig beseffen aannemen van “”waarheden”” die door tonnen bewijs of heftige overtuigingen anderzijds toch niet veranderbaar lijken te zijn.

 

Ook is het vaak zo dat degene met meer initiële overtuigingskracht, intelligente bagage, natuurlijk overwicht of maatschappelijke positie(bijv docent) de overtuiging, “”de waarheid “” kunnen voeden en zo al dan niet dwingend kunnen opleggen.

 

 

Zo mensen ik ga even verder over Trui.... ze prikkelt, leert, vraagt,geeft antwoorden,,,,geweldig....

Maar DNA muteert en erfelijk materiaal zoals de aanleg van bepaalde spierengroepen( om de berg op te lopen, hard te lopen etc)wordt vaak al in één generatie door gegeven, dit lijkt bewezen te zijn(nogmaals ik ben geen bioloog)

Bovendien is daar nog de natuurlijke selectie.

Ook lijkt wel bewezen door DNA onderzoek dat de home sapiens sapiens in ieder geval genetisch materiaal van andere hominides met zich meedraagt dus......we mengen van nature met andere soorten/gelijkaardige soorten.

 

Het is vreemd want sinds ik de seksualiteit geleerd kreeg als elfjarige jongen van mijn moeder....(mama las dat allemaal zo'n pijn doet en zo verschrikkelijk is??? waarom doen mensen dat dan???.....Nou jongen sommige mensen schijnen dat wel fijn te vinden!!!!!!)

Had ik de droom ons menselijk DNA te mengen met een chimpansee en zo de eerste vader van een apenmens te worden.

Toen ik echter seksualiteit aklls realiteit ging ervaren waren de eerste dromen met op mijn moeder gelijkende figuren, via dikbillige negerinnen tot slanke kleine meisjes......en nu de seksualiteit sterk geblust lijkt te zijn richt die zich vooral op de al dan niet aanwezige vaste partner (voor de goede orde ik ben nog steeds getrouwd met Mook maar beschouw haar niet meer als mijn vaste partner.)

 

Rabindranath Tagore( in weerwil met dat ik zeg niet te willen citeren doe ik dat bij tijd en wijle zo) Tagore legt in zijn boek “”de religie van de mens”” uit dat kracht en pantsers het verliezen van de natuur maar dat intelligentie en sluwheid maken dat de huidige mens meester is/wordt van zijn omgeving.

 

Ach goed terug naar Trui, soms dim ik uit , ik wil niet meer de betweterige zeventienjarige zijn die hele lessen kapot discuteert en zo de plaag van elke docent is. Ik focus op haar uiterlijk, ik zie haar lieflijk buikje en zie haar zittend op de tafel,één been op één been langs de tafel net een extra stukje dij overlatend........

zou ik stiekem toch niet een beetje verliefd zijn??(andé hazes spookt nu door mijn hoofd)

 

Hoe oud zou ze eigenlijk zijn,zou ze een vaste partner hebben, wellicht is ze lesbisch of valt ze op grote sterke Italiaans uitziende mannen niet zo'n nietszeggende pict als ik.

 

Ik wordt er moe van verdwaal weer in mijn woorden, ik denk dat er een depressie is of zit aan te komen, maar zolang ik nog kan lezen gaat het goed, alhoewel ik me soms bij cornelis verdwaal in gedachten die niets met wat hij schrijft te maken hebben....(hoewel niets heeft niet alles met alles te m,aken??)

 

ach ja ik leef dus ik denk of was het nu iets anders.....

 

Er zou een verbod moeten komen wereld wijd dat mensen meer dan vier dagen per week vijf uur per dag werken dan komt er tijd vrij voor, recreatie allerlei vormen, vrijwillig beoefenende wetenschap,goede en slechte tv programma s , brood en spelen,sportbeoefening....kortom de “”verheffing”” van de mens.

 

Het zal me in alle opzichten steeds beter en beter gaan

De groeten maar weer
Han

—————

Terug