eindelijk op weg


weer 7

24-07-2013 14:35

Geluk en idealen,

 

geluk en idealen, geluk kun je hebben, geluk kun je krijgen, hetzelfde is het geval met idealen, sommigen hebben ze, sommigen krijgen ze, weer anderen raken ze kwijt door een leven vol desillusies en ongeluk.

 

Dat brengt me tot geduld.....

 

de verwezenlijking van idealen komt alleen maar tot stand door geduld en volharding, een rotsvast geloof in datgene wat zou moeten zijn en wat zo niet kan zijn. De openbaring om datgene te veranderen wat niet zo zou moeten zijn en tot stand te brengen datgene wat zou moeten zijn.

Idealen.

Verwezenlijking van idealen.

 

Soms zegt men wel eens dat idealen alleen verwezenlijkt zou kunnen worden door geluk, doordat de omstandigheden en motivator net op dat moment aanwezig waren en motiveerden. Men zegt dan op een andere plaats of andere tijd hadden die idealen niet tot stand gebracht nog verwezenlijkt kunnen worden

 

Bullshit zeg ik dan men gaat voor bij aan diegene die men banaal God noemt maar ook aan duid met vele namen.”””God heeft vele namen””

De voorzienigheid voorziet.

Men moet geduldig streven naar datgene wat moet zijn en men zal geluk hebben. Geluk komt geduld.....geduld een geduldig wachten en meewerken zal datgene brengen dat de schenker aller goeds de zielen die daar krielen dertel maakt van overvloeds( vrij naar vondel)

 

geduldig en standvastig doorgaan te streven naar geluk, naar idealen.

 

IK merk steeds meer dat ongeduld de vertragende factor is en een zie je wel en cumuleerbaar karakter hebt.

 

Hebt beste voorbeeld is een huwelijk, twee totaal andere personen besluiten samen een leven op te bouwen, ze zullen daarbij geduldig hun leven op elkaar in moeten stellen, evt. kinderen krijgen samen een huishouden bouwen, een levensstijl een samenzijn, om na verloop van tijd idealen verwezenlijkt te zien en geluk te ervaren om op de levensavond vol gelukzaligheid samen te zijn in rust en vrede.....geluk

 

Alles wordt slechts in rust stilte , geduldig en vol vertrouwen op de voorzienigheid, opgebouwd opdat idealen verwezenlijkt en geduld met geluk wordt beloont

 

Het is Hem of Haar waarvan we vele namen kennen die voor ons zorgt, we moeten het alleen toelaten, geduld, meegaandheid.

 

Op geduld en verlangen worden onze idealen en ons geluk gebouwd

 

tot laters

Han

—————

Terug