eindelijk op weg


bh19

04-12-2014 09:26

Mijn persoonlijkheid is er één van groet complexiteit en dwars van alle gezag en dingen moeten.

Want hoewel plichtgetrouwheid en dienend van grondhouding , ligt en blijft er altijd iets puberaal in zitten welk als van nature zich verzet tegen elke gelegenheid en elke vorm van dwang en opgelegd worden een bepaald gedrag te moeten vertonen.

 

Als men dan zelf tot het inzicht komt dat men gewoon de plicht in het leven moet doen, de kelk moet leegdrinken en het karma dient te volgen is dat,al neemt men dat zich ten stelligste voor, geen gemakkelijke wegen gaat deze gepaard met innerlijke strijd en uiterlijk protest.

 

Als men daar dan ook nog mijn luie aard in mee neemt en het plezier dat ik eraan beleef te lezen en dingen intellectueel/cognitief te benaderen kan ik enigszins uitdrukking geven aan de complexiteit van de periode waarin ik me bevind.

 

Reeds vaak in het verleden van mijn geringe en nietige bestaan in dit samenstel der dingen heb ik geweigerd mijn karma te volgen en ben bewust of onbewust andere wegen gaan exploreren en bewandelen, ook dat was goed maar zal door het ego elders betaald moeten worden, gehoorzamend aan de wet van oorzaak en gevolg.

 

Vele inzichten , innerlijk reeds lang aanwezig, komen langzaam maar zeker tot openbaring en aan de oppervlakte, als in een zeer kleine en beperkte reeks maar toch een reeks, van “aha”ervaringen doorleef en begrijp ik vele zaken . Andere en ook ikzelf vaak duiden dat aan met verkregen inzichten.

 

Maar hoe wat waar hoe dan verder wat is dan de h juiste weg de juiste handelswijze het juiste levenspad hoe verder..

wederom ik weet het niet het maakt me soms , nee vaak, onzeker en angstig maar ook tevreden dat zou ik de wil de moed en de nederigheid hebben gewoon te volgen het goed is en nik de vreugde mag ervaren mijn voetstapje te hebben mogen achterlaten in dit samenstel der dingen..

broeders en zusters het ga u goed!!!

liefde vrede en compassie zij met u

volgt uw Karma, ik zal pogen het mijne te volgen

 

het zal ons elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Han

 

 

—————

Terug