eindelijk op weg


Blog

29-11-2014 22:08

BH14

Er is zo veel dat ik niet begrijp en zoveel dat ik intuïtief al begrijp vanuit de oorsprong van mijn stoffelijk bestaan in deze werkelijkheid.

 

Naast mijn bestaan in deze zelfde stoffelijke/materiële werkelijkheidsvorm in andere parallelle werkelijkheden/samenstelsels der dingen.

 

EEN BEKENTENIS DIE IK U NU DOE WAARDOOR u ongetwijfeld denkt dat ik nu geheel mijn zinnen heb verlorenen..

 

nee wederom ben ik tot belangrijke inzichten geraakt waarvoor de bladzijden die ik nu ga vullen te weinig zijn om ze überhaupt te expliceren en die ik zelf nog niet geheel cognitief maar slecht intuïtief begrijp.

\dat het waar is staat als een paal boven water maar dat ik het kan vertellen is me nog niet geheel duidelijk of helder.

 

Er zijn vele dingen die ik kwijt wil. De koffie staat klaar nadat er al wat “”geestrijk”' vocht naar binnen is gegaan, duid 't niet als excuus maar als motivatie daar ook mijn cognitieve vermogens slechts bevrijd schijnen te kunnen worden door “”spiritualiën”' welke enig alcohol bevatten die mijn blokkeringen enigszins opheffen, maar dit alles terzijde.

het raakte me eerst door na te denken over mijn bestaan in deze werkelijkheid en dat van mijn eerste vrouw en dat t.o.v. Mijn eerste vrouw en onze kinderen.

Vervolgens door de gebeurtenissen van deze avond waar van nik een direct ingrijpen van “”meesters”' of door wilgeleide materie zie .

 

Allemaal moeilijk te begrijpen?? wartaal?/ ja ik begrijp dat het wartaal lijkt en ik kan het zelf nauwelijks proberen uit te leggen maar het inzicht is Zo heldfer en duidelijk en ik moet het volgen.

 

Een goed geleid “”leven/bestaan”' in deze werkelijkheid verkrijg je bekom je ,verwerkelijk je, door de “”impulsen”' door datgene dat je aangeboden wordt door de richtingen die je krijgt met behulp van een goed ontwikkelder moraal en volle inzet te volgen..

 

 

M.a.w je dwingt niet je werkelijkheid af noch en je slaafs volger van datgene dat je voor de voeten ligt of komt. Ja je kunt het m.b.v. Je eigen vrije wil veranderen, besturen,negeren ,sublimeren of zelfs controleren.

Dus eigenlijk hebben die “'succesgoeroes wel gelijk maar is dat de weg die tot uiteindelijke “”zielevrede “' leidt?/

vandaag kom ik tot het inzicht ( welk ik morgen graag voor een ander inzicht inruil zo dat beter of juister blijkt te zijn)dat niet alleen Joshua van Nazareth maar net zo goed Gautama boeddha als nog zovele “'adepten/meesters” ranken in de wijngaard van de wijngaardenier zijn waarin wijngaardenier een van de vele voor ons mensen in deze werkelijkheid bedachte namen is van datgene dat eigenlijk onnoembaar is maar door de gehele werkelijkheid de gehele materie en het gehele bezielende gedragen en verinnerlijkt wordt.

 

 

We verlangen steeds naar datgene dat buiten ons ligt terwijl we niet zioen dat dat gene wat ons vervult al in ons ligt ons hele zijn en de gehel materie doordrenkt, het is aan ons dat te volgen.

Augustinus gaf dit inzicht al aan als grootste en enige leidraad on de ””hemel “' te verkrijgen te verdienen..

 

 

het is aan ons dit in deze materie door te dragen op onze kinderen zo geloof ik nu dat het naast wat in de joodse filosofie van het leven en Krishna murti al voorzichtig aangaf het onze taak is niet alleen onze moraal en wijze van ethiek bedrijven door te geven op spirituele wijze ook op stoffelijke wijze.

 

Het natuurlijk verlangen naar genot is slechts in deze materie geworteld maar door het echter vanuit deze werkelijkheid in deze materie te volgen op een door een innerlijke moraal geleid en door ede bezielde materie gegeven weg zullen we het ultieme genot en voldoening ervaren.

 

'The secret”” en Napoleon Hill ze hadden gelijk maar ze wenden het slecht aan om genot direct genot als dat welk een klein kind zoekt te verkrijgen en ze gaan voorbij aan het hogerdoel om de “'ziel”of het “'ego 'of wat dan ook van benaming tot vrede en genot te krijgen en waarbij dan de materie als vanzelfsprekend en volgend maar wellicht blijkelijk lijkt te volgen.\

 

 

Ik ben verdwaast, begeesterd vertwijfeld, ik voel weet en waardeer te moeten volgen...datgene wat in het christendom leiding wordt genoemd....in het boeddhisme met Karma wordt benaderd maar hoe het te herkennen hoe er op in te gaan dat blijft de grote of wellicht de kleine vraag..

 

Een kind volgt van nature de materie en krijgt van datgene dat voor hem/haar de grond van bestaan was (vader/moeder)in eerste plaats materie om verder op te bouwen en gaande weg het spirituele wat tot geluk en voldoening zal leiden.

Kijk om je geen en allen materie of de filosofie en spiritualiteit van materie leid niet tot datgene wat uiterste voldoening kan geven.. het zal ,gegeven en gevonden worden in ware spiritualiteit..

ik ga stoppen het wordt veel te lang voor de blog het is wellicht te onduidelijk maar ik zal er nog wel verder op ingaan wellicht als ik het helderder kan verwoorden en helderder kan vertellen en alleszins zelf beter begrijp en wellicht algemeen herkenbare termen ervoor meer begrijp

 

 

vrede en compassie zij met U ...ik houd van U

 

Johan/Han/john

 

 

 

 

 

 

—————

17-11-2014 10:10

bh13

Ween/huilen

Hier in Belgie heeft men het over wenen in Holland noemt men het huilen, sinds ik hier in België woon heeft het woord huilen iets dierlijks iets wolfachtigs gekregen........

\Hoewel ook bij ons in Nederlands Noord-Brabant gebruikte men ook wel ween alsmede veel van wat ik nu zou zeggen als typisch Vlaamse woorden.

 

Ik ga dus ook voortaan wenen zeggen en voor de hollanders wenen is dus huilen, tranen laten ...overdadige oncontroleerbare emotie gepaard gaande met een stroom van zout water welke uit de ooghoeken komt of soms alleen het oog oppervlakte overdadig bevochtigd.\\

 

 

Waarom ik daar zo op kom??? Ik ween steeds gemakkelijker en vlugger.

Gisteren zag ik een prachtige ….zgn “”Feelgood”” film en ik weende.....

Welke film??? Pride!!! over de homebeweging en de mijnwerkersstaking in Engeland begin jaren 80, alles komt langs de homo beweging de catastrofale Thaitcherbeweging (en ik woonde daar toen en had dat zo zeer niet in de gaten)de soms strijd tussen lesbo en home beweging , aids, klassenstrijd,een veranderende samenleving.

 

En ik mag zeggen en ben er blij om tijdens mijn voor de mensheid relatief korte bestaan zijn we in een andere totaal andere samenleving terechtgekomen........we zien dit nu weer gebeuren in China ook, vanuit de totale verandering van feodaal naar communisme via de culturele revolutie naar een feodaal kapitalistische staat, het baart me zorgen …..echter door deze film (ik herhaal maar even “””PRIDE”””) weet ik zeker, met tranen in mijn ogen humaniteit, mensheid, dit samenstel der dingen is op weg zijn goddelijkheid te hervinden,,,,er is echer geen ying zonder yang....

 

Het zal me in elk opzicht steeds beter en beter gaan

vriendelijke zachtheid, compassie en vrede zij met U .

het gaat ons mensen goed!!

—————

17-11-2014 09:59

BH12

IK heb het druk,
hoe dat komt hoe dat kan ,
ik begrijp er niets van,
beghalve een enorm overgewicht een
mateloze lamlendigheid,
ik was mijjn kleren niet,
houd mijn appartementje maar net een beetje bij,
heb ik het druk en ben ik bezig,
met internet,
vrienden,
film,
lezen,
loge1
loge 2
loge 3,
Frank en Patrick

Maar Lieve Bart en Hans,
jullie vergeet ik niet dus vandaag maar weer eens geschreven,
het doet me goed,
mijn droom schrijver te worden zal wel niet meer uit komen,
Mijn eerste klasse- en latijnse-leraar op het middelbaar leerde me het al
intelligente mensen zijn lui en gelukkig maar anders zoudenze de wereld beheersen,
nu ( vertelde hij) zijn de heersers slechts van middelmatige intelligentie maar van bovenmatige sluwheid
(als voorbeeld haalde hij napoleon aan die volgenns hem maar een iq van ongeveer 80 had wat ik betwijfel)\
mijn makke is dat ik wel iets meer dan snel doorzie en een redelijke intelligentie heb (net niet of net wel zgn""hoogbegaafd"")
maar echt te weinig om als vanzefsprekend van alles te kunenn doen ,echter wel de luie lamlendoigheid heb alleen en hoofdzakelijk te denken,
Mijn grootste vreugde is echter gewoon gedachtenloos werk doen, vrachtwagen rijden , sjouwen lopende, band werk...
en mijn aller aller grootste probleem is dat op de één of andere manier ik nooit aan een ander kan overbrengen wat ik bedoel en bijna altijd misbegrepen wordt .

enfin een kort woordje is weer lang geworden de nieuwe bijdrage komt er zo aan
groeten Han

—————

26-10-2014 08:02

Bh 11 tervervanging een e mail die ik naar een vriend stuurde

Geliefde vriend,
hoe mis ik uw gezelschap en onze  zeer gevulde en bezige  samenkomsten,
maar hoewel ik me dat telkens niet kan voorstellen heb ik op de een of andere manier een druk leven terwijl ik zelf het gevoel heb de dag bijna niet door te komen.....
Waar komt die discrepantie tussen schijn en werkelijkheid( wat is werkelijkheid vandaan???/
 
Terwijl ik van tijd op tijd zelf het gevoel heb overmatig bezig te zijn met “”het genootschap tot verzamelen van nutteloze kennis””  en ik soms niet weet hoe ik van afspraak tot afspraak moet komen , heb ik sterk het gevoel dat ik het samenzijn in liefde en vriendschap , gepaard gaande met overmatige gezelligheid te sporadisch meemaak, het gemis van een levenspartner is daar ook debet aan.
Deze week begint dan met de sjacherbeurs waar ik zo dadelijk naar toe ga , de verkopen waren gisteren zo slecht dat ik nog niet de huur van de kraam voor de helft kon betalen, ,,,,ik verkoop er de kleren van mook, wat rommel en stripboeken. Onfortuinlijk was de opslag te vochtig dus er zat schimmel op de boeken en sommige spullen..........
 
Om wat geld te genereren heb ik nu mijn “”juwelen”” verzameling en wat duurdere dingen uit mijn huis meegenomen in de hoop in ieder geval de 56 euro huur terug te verdienen.(om zulk lage bedragen gaat het waarde vriend)
 
Dan dinsdag wellicht wat poetsen en anders wat contacten afwerken en telefoontjes en zo, plus de voorbereiding van de loge avond dinsdag waar ik tegenwoordig behalve de maaltijd koken ook de “”discjockey”” van dienst en de lichteffecten mag bedienen.....
woensdag heb ik ergens ver weg een sollicitatie gesprek en donderdag bezoek ik de Theosofische vereniging waarvoor ik nu enthousiast over en van Blavatsky aan  het lezen ben.....
 
Dan hoop ik vrijdag weer wat te kunnen  poetsen want mijn appartementje ziet er weer “”hiroteaans”” uit (een grapje voor de ingewijde!!)
 
EN dan indien U gewaardeerde en geliefde vriend akkoord bent hoop ik me in de loop van de zaterdag naar uw contreien te bewegen alwaar ik dan de namiddag, de avond en wellicht de nacht kan doorbrengen in uw aangename en zo gewenste gezelschap om zondag naar  de rozenkruisers in Nijmegen te gaan en zondag middag met Frank naar de opera in Antwerpen te gaan, en dan hoop ik eindelijk de week erna de badkamer van Frank en Patrick te mogen/kunnen verven.
Aldaar mijn voorlopige planning vriend
 
Mijn allerwarmste en gemeende groeten
Han

—————

19-10-2014 07:03

bh10

De reis van het leven

 

het leven in deze werkelijkheid is een reis niet zomaar een weg af te leggen , een reis , een lange of een korte reis een reis met en bestemming die je al dan niet zelf gekozen hebt, zelf mag kiezen of zelf kunt kiezen, een reis met tussenstops, tijdelijke bestemmingen, ongewenste tussenstops, oponthoud, vertier.

 

Ook een reis die je samen gaat, niet de hele weg, niet altijd, gewenst of ongewenst.

Een reis over verschillende wegen, snelwegen,fietspaadjes,voetpaden, mooie schone wegen, rommelige vervuilde wegen, modderpaadjes.

Het leven in dit samenstel der dingen is een reis die je brengt waar je niet zou willen zijn, die je brengt op plaatsen waar je nooit zou willen zijn.

 

Je hebt mede reizigers soms trek je een poosje samen op soms kies je weer verschillende wegen op te gaan en soms komen de we verschillende wegen die je gaat weer samen en reis je samen weer een stukje verder.

 

Soms spreek je af in een wegrestaurant of een ander ontmoetingspunt, je besluit weer een poosje samen te gaan of je haalt gewoon wat herinneringen op aan het stuk dat je samen hebt afgelegd.

Op deze reis wordt je op sommige stukken gedragen en vooruitgeholpen door anderen, of je draagt en helpt anderen eens vooruit..

 

Waar moet dat heen hoe zal dat gaan....ik kan niet slapen , ik voel me niet goed, ik mijmer over de wegen die we gaan ik mijmer over mijn wegen , waar het me gebracht heeft hoe ik me erbij voel.

\

Keuzes in het leven zijn maar beperkt als je geen auto hebt kun je de snelweg niet nemen..

Ik ga een koffie drinken en zal het nog weleens meer over de reis hebben

 

ik weet het ook niet meer..

het ga U goed

vrede, liefde zij met U

ik vervolg mijn reis weer een korte stop op deze blog groeten Han

—————

15-10-2014 13:34

bh9

Men vind zo gemakkelijk een stok , soms is het maar een twijgje ,een twijgje van onbenulligheid welk ineens voorde persoon zo belangrijk wordt dat deze zo vlug mogelijk als door magie bestuurd uitgroeit tot een stok , maar meestal zelfs tot een knuppel waar meemen dan kan slaan.

 

Men heeft heel wat stokken gevonden de laatste jaren en ik ben er heel wat keren mee geslagen....

 

Op zich niet zo erg , daar het je de mensen die de stok gevonden hebben beter leert kennen en daar je er altijd meestal niet weinig iets van leert er is namelijk altijd wel een legitieme reden voor om de twijg op te pakken en deze als de legendarische stok om te slaan gebruikt.

 

Ach ja prettig is het niet maar het brengt je wel tot ontwaking uit de droomtoestand waar je voorheen in deze werkelijkheid in verkeerde.

De laatste jaren wordt deze werkelijkheid waarin ik meestal verkeer steeds reëler en vaster voor me ik beleef deze werkelijkheid steeds meer, dus als het ontwaken door de stokslagen dit tewerkstellen mag ik zeggen het is goed ik waardeer dit leven , deze werkelijkheid dit samenstel der dingen steeds meer en beter en leef er ook bewuster in, kan er ook bewuster mijn aandeel in leveren.

 

Het blijft niet prettig dat degene die je zo liefhebt en waar je vaak zo lang mee opgetrokken zijn zo gemakkelijk stokken vinden en deze stokken speciaal voor jouw tot knuppels laten groeien met niet anders de bedoeling hebbend dat je ook maar nooit en dan ook nooit meer binnen hun bereik zult komen omdat je wel zult oppassen voor die dodelijke knuppel.

 

Stokken die twijgjes waren en stokken die alleen van belang zijn omdat ji j het bent, er is geen duidelijke moraal in te ontdekken slechts de simpele ethiek van ik moet van je af en elke stok is goed genoeg......

 

ik vind het allemaal niet erg meer het is iets waar je inj moet berusten, wat ik wel erg vind is dat mensen waar ik jaren lang mee optrok als waren het miijn vrienden, mijn broeders mijn zusters niet meer en ook niet minder willen zijn als mijn baasje en me als een hond beschouwen, sommigen willen me zelfs naar het asiel doen..

Ten gevolge van die baasjes waarvan ik dacht de beste vriend te zijn ben ik nu een zwerfhond geworden.........tenminste als ik mezelf als hond zou beschouwen, maar gezien ik me als een levende geest in de gedaante van een stoffelijke mens beschouw ben ik geen hond, blijft over een zwerver, inde ogen van onze westerse cultuur ook geen benijdenswaardig figuur, maar in de ogen van de taoïst een hoogstaande ..een edele zoeker, onderzoeker,leerling en na verloop van tijd brenger van heil , goede boodschappen en goede gedachten...ik zie me zelf dan nog wel niet als zo hoogstaand maar ben er wel trots op een zwerver te zijn,,,,,in ieder geval in t diepst van mijn gedachten

 

 

het gaat U goed....vrede en liefde zal met u zijn en mij gaat het gewoon elke dag steeds beter en beter,,,,,,,een groet

een kus

Han

—————

14-10-2014 09:43

bh8

To blog or not to blog that is the question, or better could be the question,

het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan, en dat is ook daadwerkelijk zo, elke dag leer je ,ervaar je......

 

de wetenschap van jongs af aan dat je niet geschikt bent voor een materialistisch leven dat het leven voor je zelf zich afspeelt in wat Poirot noemt “”de grijze massa”” de gedachtenwereld,de wereld waardoor je uit de meest erbarmelijke situaties kunt ontsnappen de mogelijkheid om de meest moeilijk situaties van lijden en ellende kunt doorstaan.

Tegelijkertijd ook dezelfde grijze massa die het vaak onmogelijk maakt om gelukkig te zijn in de meest ideale materiële omstandigheden ,die maken dat terwijl je al genoeg te veel of zelfs veel te veel hebt je blijft streven naar meer, meer materie meer stoffelijkheid.

 

Materie en goede materie om je heen is prettig in sommige denkwijzen de enige voorwaarde voor echt een gelukkig leven,wat ik steeds meer betwijfel.....

 

geluk, tevredenheid, ongeluk, ontevredenheid het zit echt in je zelf ,daar kom ik steeds meer achter.......een maakbare wereld, ik geloofde er heilig in....een maakbare wereld ik geloof er nog steeds in maar niet meer als heilig, apart gezet gegeven.

Ja natuurlijk we bewijzen steeds meer dat alles bereikbaar wordt, alles maakbaar is, maar het blijft spiritueel het blijft filosofisch het blijft onze “”grijze massa”” die daar geluk van maakt en leefbaarheid voor iedereen.....

 

wee leven al denk ik een eeuw in ieder geval 50 jaar in een wereld waar technologie, knowhow how en voedsel genoeg is om iedereen een goed gevoed en zinvol,alhoewel tijdelijk in dit samenstel der dingen , bestaan te geven....maar toch gebeurt het niet....

 

Degenen die genoeg of te veel hebben voor een zinvol bestaan lijkt het niet genoeg ,ze maken zich zorgen over het verlies van hun jeugdig uiterlijk, hub gezondheid terwijl het rottingsproces van alle mechanismes in deze werkelijkheid onlosmakelijk ligt besloten.

 

Sjakie spier zei al eten wij niet allen de lijken onzer vaderen?? eten we niet de vis de de worm at die knaagde aan het lijk wat onder de grond lag te rotten??

 

ach js mijmeringen, materie,,,,,het wordt straks zo dat ze zeer rijken 200 jaar worden er uit zien alsof ze 20 zijn en diep ongelukkig blijven, terwijl een gemiddelde mensen na een leuk en gelukkig leven met moeite , pijn en ouderdom 80 wordt en ouden verrimpeld sterft...........

 

Geld geld geld zo een moeilijk e factor, geld als teken van macht, welvaart, ruilmiddel van diensten,,,,,,,,,het schijnt nog steeds zo te zijn dat 10 % van de mensheid 90 & van de middelen beheert en in eigendom heeft....het schijnt ook zo te zijn dat de 90% van die 10 % er meer dan 60 uur per week voor werken omdat te behouden.

Uit onderzoeken blijkt dat in Europa als er 15 uur per week gemiddeld wordt gewerkt iedereen genoeg werk en inkomen heeft en al het werk ook ruim voldoende wordt gedaan om de maatschappij draaiende te houden.

Kropotkien, roel van duijn verschillende anarchistische denkers en filosofen hadden het nog niet zo slecht voorzien dus!!

 

ach ja mijmeringen ...mijmeringen

En zoals Godfried Bomans schreef in “ de ijdele engel;””; echte schoonheid zit van binnen!!

 

mensen ik wens U liefdevolle Het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Mensen ik wens u tevredenheid en geluk

—————

11-10-2014 12:17

bh7

B en H , H en B , hebben leren kennen is een steeds doorgaande bron van vreugde geworden in mijn leven met B kan ik zo gewoon de dagelijkse beslommeringen delen en in hem de herkenning van een zekere zorg in voor het dagelijks bestaan, naders dan met H die alles en iedereen positief bekijkt als door een voor hem zeker toepasselijk altijd roze brilletje, H die de werkelijkheid met bijna kinderlijke onbezonnenheid en onbezorgdheid lijkt te benaderen en vreugdevol ,vrolijk en vooral vrij door deze werkelijkheid danst.

 

Zij zijn mensen die me inspireren, die functioneren als een soort harnas van vriendelijkheid in mijn leven om als een soort harnas van vriendschap en levenslust mij verdedigen tegen mijn vijanden die telkens proberen met lansen, zwaarden en knotsen van onvriendelijkheid mijn dood in deze werkelijkheid te verwerkelijken.

 

Elkle ontmoeting met hen is een feest en elk gesprek maakt adt ik me weer stukken beter voel , geliefd en dat ik er mag zijn.....

ik besef me wel dat we geheel verschillende mensen zijn terwijl schijnbaar of het ook daadwerkelijk zo is voor hen de verwezenlijking van spiritualiteit en geluk in de materie zit gegrond, lijkt dat bij ij toch anders te zijn maar maar is het spirituele altijd datgene wat in daad en woord de materie zal overstijgen en van de ene naar de ander werkelijkheid kan vloeiend overgaan of zelfs in meerdere werkelijkheden kan vertoeven,.

Het is voor mij zelfs de vraag of er bij B en H wel verschillende werkelijkheden en samenstelsels zijn zoals voor mij zo nadrukkelijk evident schijnt te zijn..

 

Dit is wel het meest zweverige en verdwaasde wat ik de laatste tijd heb geschreven , op geen enkele manier voel ik me instaat datgene wat aan gedachten en ideeën in mij leeft en heerst naar buiten te laten komen laat staan te vertalen voor U mijn beste lezer..

Enfin het was wel plezier het te proberen , de weg te gaan

en is dat niet in ieder geval voor mij wel de ware vorm van spiritualiteit....de weg gaan

 

het gaat U goed, liefde zij met u

liefde is in mij

levenslust leven moge in mij en iedere mens altijd keer op keer opnieuw en opnieuw ontwaken

laten we als Phoenixen zijn elke keer herrijzend uit de asse

het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan.

groeten Han

—————

10-10-2014 08:17

BH6

Als had ik de liefde niet ik was een rammelend bekken en een schallend cimbaal o.i.d.

Het is al weer vroeg dag,

steeds en regelmatig ben ik vroeg wakker, gemiddeld slaap ik maar een uur of 4 per nacht, ook overdag behalve dan soms een “”hazeslaapje”” in de bus slaap ik niks....

Het is dan ook een wat slaperig en loom gevoel dat over me is gedurende een hele lange dag.

De ene keer sleep ik me er door , de andere keer passeert de dag gewoon en soms nog maar heel soms is een dag gewoon te kort en is voorbij zonder dat ik dat eigenlijk wil of merk.

Ik heb gezorgd dat ik veel mogelijkheden heb ,,,teveel om mijn tijd door te brengen, de dag te laten passeren, activiteiten veelal gericht op luie en passieve bezigheden zoals internet, films/filmpjes kijken en lezen.

Ik denk ook dat ik nu een volwaardig lid zou kunnen zijn van het genootschap ter verspreiding van nutteloze kennis zoals die vroeger en wellicht nog steeds in de Nederlandse krant trouw verscheen.

 

De overeenkomst met mijn kinderen is trouwens sterker dan ik ooit kon vermoeden of bevroeden, niet alleen in film en boekkeuze ook in wat en hoe ze in het leven staan blijken mijn kinderen toch meer een kopie van mij en mijn levensstijl.

 

Mijn jongste zoon vind mij een verhaaltjes verteller van verhalen die toch over het algemeen van een andere werkelijkheid zijn als de zijne en niks met , volgens hem dan het werkelijke leven zoals het is of was te maken hebben,.

Het zij zo

Het leven hobbelt verder het leven passeert, ondanks mijn zwaarmoedigheid, het verwaarlozen van mijn praktische omgeving besef ik me meer en meer dat ik gelukkig ben....ik heb immers de liefde.....ik heb de liefde gekend, omarmt en ik heb nog steeds de onvoorwaardelijke liefde voor mijn medemens ondanks het feit dat ik er vanuit mijn beperkt bestaan in deze werkelijkheid steeds maar weer voorwaarden aan probeer te verbinden.

Het maken van voorwaarden voor mijn liefde maakt me minder gelukkig, het besef,hebben en vrijelijk weggeven van die lioefde maakt dat ik besef verbonden te zijn met de God die alles overtreft en overstijgt, naakt me gelukkig.

 

Een groet een wens .

Het gaat u goed...vrede compassie en liefdevolle vriendelijkheid zij met U, ik hoop dat de liefde Gods die in uw hart zit U een voortdurende bron van vreugde en kracht van levenslust zal zijn.

Het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Han

—————

08-10-2014 13:13

BH5

Een uurtje spelen op internet, een uurtje testen........leuk ….entertainment en inzichtelijk of stof tot nadenken???ik weet het niet!!

Als we de testen moeten geloven ben ik :

Een demon met een ziel donkerder dan de nacht, het onweder, wild en gevaarlijk maar fascinerend voor de mensen rondom me,

bezit ik de magische kracht me onzichtbaar te maken.

Ik ben bestemd om te winnen en wordt in deze werkelijkheid 132 jaar. Met geen enkele verwachting op een leven na deze werkelijkheid doordat ik in wezen onsterfelijk ben verblijf ik zwarte demon onder mijn geliefden in deze werkelijkheid.

Verblijf met een bijna onbedwingbare drang mijn inzichten en meningen aan U te verkondigen....

In mijn verliefdheden en naar degenen die ik liefheb geef ik me 100 % en ondanks mijn demonisch karakter en zwarte ziel

ben ik 100% vriendelijk, betrouwbaar

( dit natuurlijk in de uiteindelijkheid voor mijn lachende oudste zoon, die meer gesteld is op terstondnes )

Ik ben de beste vriend die je maar kunt hebben .

Maar boven al schijn ik een winnaar te zijn …..

...daar merk ik niet zo veel …

van maar als demon met en onsterfelijkheid ben ik eigenlijk dus al een winnaar doordat ik het bestaan in deze werkelijkheid in wezen al heb overstegen, verblijvend ben ik er afwezig maar toch in volle aanwezigheid en sensibiliteit( probeer dit maar eens te door en bedenken!!)..........

Beschermd door de heilige maagd Maria onder wiens bescherming tezamen met de bescherming van de beide johannessen (de baptist en de evangelist)mijn ouders mij reeds stelden.

Ach ik moet het maar accepteren ik ben er tevreden mee......ik voel me weer zo verbonden met Alister Crowley

 

ik wens U vrede , compassie ,liefde

Het gaat me goed mijn donkere ziel beschenen door het licht absorbert en verteerd, bestaat en toch weer niet........het gaat me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter.

Han

—————