eindelijk op weg


Blog

26-01-2015 21:25

BH 24

Ik was hier vandaag om een achtergrond artikel te zetten, pluk en plakwerk t.b.v. miijn studie "'anders denken"' van het theosofisch genootschap.

gelijk maar een kort stukje schrijven dacht ik toen.

Allereerst om uiteen te zetten dat het niet verschijnen van enige zweverige of andere gedachte, van enig spinsel of gelal niet komt door gebrek aan stof of inspiratie....nee nml door het veel te veel op dit moment. Tevel gedachten ideeën draaien rond en neen op geen moment dreig ik momenteel aan waanzin , of maaldenken ten onder te gaan.

 

het hier schrijven zou teveel energie , aandacht en tijd vergen.

 

wel moet ik even kwijt dat de grondgedachten over mijn bestaan momenteel uit het met verwondering kijken van de cirkelvormige aspecten van het bestaan , de cylindrische en soms konische begrippen die eruit voortkomen, de herhaling en wedergeboorte van alles in mijn en in elk bestaan.

Waar echter elke cirkel elke bol elk bestaan elke periode niet alleen een nieuw begin is-lijkt-blijkt te zijn maar als een verdieping, vervolmaking uitwerking  van iets tot een andere werkelijkheid wordt ontstaan uit en terugkerend tot de werkelijkheid waaruit ze ontstaan is gelijk, geheel anders , vernieuwend en vertrouwd.....

 

ach ja we zijn er mee bezig.....het enige wat me uitermate ergert is het enorme gebrek aan discipline wat ik lijk te ontberen, of als een karma afroepent gebueren lijkt te ontstaan uit de manier waarop ik mijn weg  wil ontlopen en er wetens en willen voor kies lui en dan ook vooral aardslui te zijn slechts mijn plicht t.ov. de buiten mij staande vraag  vervullen om anderen te behagen en de plicht die mij roept mezelf te behagen slechts door zelfdestructive karma afroepende luieheid te ontlopen.

 

nu Frater martinus is dat zweverig of niet??

nu ik wens u allen liefde, vrede en compassie toe .

het zal ons elke dag en elk moment steeds beter en beter gaan en alles herhaalt , komt terug op een nieuwe  , andere en toch gelijke wijze....

Han

 

—————

28-12-2014 12:50

bh23

Ik heb de duisternis gezien en beleefd, de welhaast ondoorgrondelijke duisternis van het materialistischmenselijke gedrag (voortaan met MM aan geduid)

Het MM dat mensen in deze werkelijkheid dit samenstel van materialisaties waarin we ons bewegen en met elkaar communiceren wat algemeen gericht blijkt te zijn op begeerte en het verwezenlijken van persoonlijke op genot gerichte doelen.

 

Als kind al bevond mijn menselijke materialisatie zich wel degelijk in deze werkelijkheid maar mijn geest bevond zich veelvuldiger in andere werkelijkheden, het besef hiervan drong pas tot me door na mijn 49 e . je leven lang weten dat je anders bent maar dat gevoel niet kunnen bewoorden begrijpen.

 

Het bestaan/elk bestaan gaat schijnbaar in perioden van 7 en zeker wat mij betreft klopt dat dus, inzichten lijken zich met schokken /stappen/sprongen te ontwikkelen, het zaad groeit wel degelijk langzaam maar geleidelijk maar er komt een moment dat het groeiende en vormende zaadje de grond uit komt en een volgende moment dat de bovenkant van het plantje zich losmaakt en met een soort veerkracht zich opricht en dan ineens een volwaardig plantje is. Het plantje groeit, vergroot zichzelf bloeit vormt zaadjes om verder te gaan in deze werkelijkheid en sterft af .De materie verdwijnt en de zaad materie verwerkelijkt zich opnieuw , de energie is vrij en zal ergens opnieuw “”bezieling”' ( ik vongd even een beter woord) , leen geven.

 

Ach dat was weer even een uitstapje, ik heb duisternis gezien , ik heb in duisternis geleefd , ik heb vele waarheden langs zien komen en god, goddelijkheid beleefd in vreugde en verdriet.

 

Via traditioneel katholieke christelijke opvoeding/fundamentalistisch communisme/fundamentalistisch christendom/taoïsme en gewoon nadenken, lezen en verblijven in diverse werkelijkheden die vreemd genoeg bijna hetzelfde waren met net een kleine twist als deze werkelijkheid waarin u nu de woorden leest.

 

Ik was in staat boeken te lezen die in deze werkelijkheid niet tastbaar waren, gesprekken te voeren met mensen die op dat moment in deze werkelijkheid niet meer nabij waren of andere dingen aan het doen. Ik heb het nooit begrepen en zal het wellicht nooit begrijpen.

 

Het licht draagt iedere mens dus ook ik altijd met zich mee inspirerende woorden van wereld leraren zijn als een lamp/licht voor mijn voeten om in de duisternis te kunnen wandelen, en ii heb geleerd dat het licht altijd met en in je is al is het maar als een klein sluimerend vonkje wachtend om van brandstof en zuurstof te worden voorzien.

 

De meest duistere tijd was mijn opname in een psychiatrische afdeling, zie je wel zal iedereen zeggen die dit leest”” psychiatrisch patiënt”” waar ik voor het eerst de andere werkelijkheden leerde zien en herkennen in me zelf. (mijn vader noemde me Jozef den dromer, en dat effect in mijn leven zal wel nooit weggaan , de vertwijfeling heb ik met die en die nu een bepaald gesprek gehad in deze werkelijkheid of andere de onzekerheden die eruit voortvloeien zullen wel nooit verdwijnen)

 

In die tijd raakte ik gefascineerd door Alistair Crowley, en hoewel ik alleen nog maar over hem nooit iets van hem ( of toch wel??) gelezen heb bewonder ik deze goddelijke mens zeer, het is een begin geweest van een gedreven onderzoek naar de “”aanvaardbare theorie”” m.b.t. Het menselijke bestaan de oervraag wie zijn we wat is ons doel en waar gaan we naar toe.

 

menselijk gestaan heeft toppen en dalen gekend grote massa s mensen zijn er geweest en we zijn met een klein groepje geweest, we hebben hoogstaande culturen gehad , we zijn universeel op deze planeet geweest en erg in afzonderlijke groepjes, we zijn broederlijk en vijandig t.o.v. Elkaar geweest. Nu leven we in deze werkelijkheid weer in een tijd van “”hoge :;'' beschaving. Het is een beschaving gericht op begeerte en zelfzucht waarvan iedereen bijna voelt dat het niet zo kan blijven.

Er is maar één reden waarom het zo niet kan en zal blijven de zelfzucht, de persoonlijke begeerten. En alhoewel we ion een hoogstaande vooral door technisch vernuft beschaving leven waarin we gaan en staan kunnen waar we willen weten van all soorten van samen leven en verwezenlijking van de mensen we direct via internet over de hele bol kunnen publiceren, we net zo snel even naar de noordpool kunnen gaan als bij de buurman een kopje koffie kunnen drinken we achtereen volgens via internetchat met een rus een chinees en een japanner praten en van gedachten wisselen..

 

Ik heb de duisternis gezien de zelfzucht de begeerte de vreemde doctrine eerst van jezelf te moeten houden voor hje goed kunt doen en dat ver4basterend in als ik het goed heb hebben anderen het in mijn schaduw goed.......het gelijkheidsprincipe valt daar mee helemaal weg en het wordt gebruikt om meer macht en zelfverwerkelijking en begeerte na te streven.

 

Echte zelfverwerkelijking vind m/\.i. Pas plaats in gelijkheid en broederlijkheid met alle materialisaties in dit samenstel der dingen.

 

Enfin je loopt zo n psychiatrische afdeling in en je loop letterlijk de duisternis in het zonnelicht , het ware licht , in de gang er naar toe wordt geleidelijk vervangen door kunstlicht en van het ene moment op het andere ben je uit dat wat ze samenleving noemen gehaald.......de dag ervoor werkte ik nog en deed ik nog van alles in het met zwak licht beschenen samenstel der dingen nu was ik in een gat weggestopt.

 

Maar ook daar werkt het goddelijk vonkje door Alistair Crowley was mijn eerste vonkje en het volgende was de herkenning van andere werkelijkheden anders samenstelsel er dingen...het verklaarde zo veel.

 

Enige tijd daarvoor was ik vrijmetselaar gevonden, daar is denkelijk veel verloren gegaan van de “'geheimen”de “”inzichten”'die naar mijn idee en naar aller waarschijnlijkheid ten grondslag liggen van alles wat daar gebeurd, rituaal broederschap.

Maar door de verloren inzichten is de uitvoering van dit alles ook slechts een schijn en de meest gehoorde verbastering van wat ooit een voorbeeld van de goddelijke vonk is de vrijmetselarij moet zijn geweest is wel”” we moeten wel profaan van dat wat hier gebeurt scheiden)

m.a.w. Ik ben uw broeder maar als U hulp nodig heeft of een referentie moet U niet bij mij zijn....en als ik aan U mijn zorgen kwijt kan is dat goed als ik aan U kan verdienen nog beter en als het U daardoor slecht gaat , we zijn altijd broeder s binnen de loge...tenminste als U nog aan u financiële verlichtingen kunt voldoen.....

 

enfin als esoterisch/occult systeem is het tot nu toer en blijft het het beste wat ik ken en ik vind er ook vele die echt als mijn broeders zijn en zich gedragen....

 

ok vrijmetselarij (56 weer een 7 tal) daaruit voortvloeiend Alistair Crowley, en Blavatsky)en

op dit moment wandelend in de duisternis van de goddelijk verlichtte samenleving bied me veel en is een waardevolle club te promoten en te laten (her) ontdekken door daarvoor gevoelige mensen die de goddelijke vonk/ de werkelijke mens in zich willen ontwikkelen.

 

Alles komt nu samen Blavatsky bracht me tot de theosofie, de theosofie verschaft me inzichten en een samenhangende verklarende filosofie van datgene wat ik beleef, ervaar en ben geworden door de tijden heen. Het vertaald de inzichten die ik reeds had , de wetenschap die ik niet kon verwoordden. En ik ben nu echt weer de draad kwijt

ik ga stoppen even de spelfouten eruit laten en dan maar gebrekkig vol stijl en denkfouten plaatsen

 

it s me ist me its me oh Lord standing in the need of prayer!!

 

ik wens U vrede, liefdevolle contacten en compassie …..het zal ons in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Han

—————

12-12-2014 12:24

bh22

Het blijkt via de ns zeer moeilijk om ( wat alleen nog via internet mogelijk is) een kortingskaart aan te vragen nadat ik gepoogd had verschillende foto s op te laden die geweigerd werden , achteraf gezien omdat het bestand “”te klein”' was (28 tot 32 kb terwijl men minimaal 50 kb vraagt) maakte ik pasfoto en en ging er mee naar het station, na ruim 45 minuten aanschuiven werd ik afgescheept met een kaartje en een nummer te bellen.

Op internet geprobeerd een klacht in te dienen, men verbond mij met iets wat duidelijk een machine was die bij herhaling niet begreep wat ik vertelde en besloot een e mail voor me naar de klachten dienst te sturen een normaal telefoon nummer werd niet herkend toen ik echter mijn gewoon korte Belgische nummer zonder 0032 invoerde herkende die machine hetr wel.

 

Nu blijkt het zelfs niet mogelijk om met een Belgisch adres een kaart aan te vragen, klantvriendelijkheid ten top, nou ja dadelijk fat nummer maar eens bellen....ik zou ze3ggen heeft iemand misschien een goedkope auto voor me te koop openbaar vervoer en dan vooral het Nederlandse blijkt dus echt op alle fronten van een klant onvriendelijkheid en onbetrouwbaarheid ….ach wat meer te zeggen ….veel tijd aan verloren....

han

 

 

 

Geachte heer Johannes,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Graag reageer ik op de kritiek die u uit op onze dienstverlening.

Het spijt me dat u geen prettige ervaring met ons bedrijf heeft opgedaan. Mijn excuses hiervoor. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij uw signaal serieus oppakken. Ervaringen van reizigers zijn erg belangrijk voor een optimale dienstverlening. Ook uw signaal is aanleiding om nog eens kritisch naar onze service te kijken en zo nodig maatregelen te treffen. Wij danken u voor de moeite om uw ervaring aan ons door te geven.

U geeft aan een abonnement te willen bestellen.

Dit kunt u doen via onze website www.ns.nl of per telefoon. Wanneer u dit telefonisch wilt doen dient u eerst een Persoonlijke OV-chipkaart te bestellen via de Klantenservice OV-chipkaart. U kunt de Klantenservice OV-chipkaart bereiken via 0900 - 0980 (0,50 per gesprek).

Wanneer u online een OV-chipkaart met NS abonnement wilt aanvragen raad ik u aan dit te doen via www.ns.nl. U heeft hiervoor eerst wel een Nederlands adres nodig van familie of vrienden in Nederland, omdat de OV-chipkaart alleen gestuurd kan worden naar een adres in Nederland. Daarna kunt u uw adresgegevens weer wijzigen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag. Onze Klantenservice is bereikbaar op 030-7515155 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Lieneke Bouma
Operationeel Manager Klantenservice

 
{SrvReqNo:[7000078822]}

Beste, dank voor uw  email welke dus slechts enigszins mijn vraag beantwoord,
ik zal het nummer bellen en kijken wat er gebeurt,
per internet aanvragen blijkt een onoverkomelijk avontuur, geweigerde foto s omdat het bestand te klein?? is etc.
het is zeer on klantvriendelijk om na een 45 minuten aangeschoven te hebben een kaartje in de je hand geduwd te krijgen een nummer te bellen ook het contact via de zgn chat vragen beantwoorden op internet verloopt zeer frustreren daar de machine zelfs geen in normale setting gegeven (10 nummer) telefoonnummer herkend.

vreselijk vervelend allemaal en ik denk dat de ns Niet naar oplossingen zoekt en zo vele mensen die geen internet,computer en nu zelfs computer cam of scanner hebben uit de boot doen vallen, en meestal zijn dat de ouderen en de zwakkeren in de samenleving ..

SCHANDE!!
han roeffen

—————

09-12-2014 12:03

bh21

Na een betrekkelijk rusteloze tijd waarin mijn bestaan geenszins stabiel aanvoelde en gekenmerkt werd door doelloosheid en de (voor mij althans) daarmee gepaard gaande onzekerheid ben ik tijdelijk neergestreken in “'rustig water”'

 

Het water waarin ik zwem en me omgeven voel,gedeeltelijk in drijf(let op “in”niet “ op “)en hoewel niet wetend hoe diep of onveilig het water is en hoe zeker mijn lichaam gevrijwaard is van krampen en andere lichamelijke ongemakken vijandig aan een veilige zwempartij ,lijkt me veilig en ontspannen, ik zwem , drijf en spartel al dan niet met een doel.

 

De ”redding” kwam geheel uit onverwachte hoek en heeft zijn voor en nadelen maar is.

De laatste tijd werd mijn bestaan gekenmerkt door een kortstondige en hevige en nog steeds niet voleinde cognitief/rationele krachtsinspanning van het bestuderen der Theosofie, daarbij vonden in de of studie , doordenk en droomperiodes een aantal”'inzichten;; tot mijn besef , welke me enigszins verdwaasd en ver weg van deze werkelijkheid schenen.

 

Hoe blij ben ik nu dat mijn ouders mij probeerden op te voeden met “'oude waarheden”” waarvan ik steeds meer besef dat het wel eens “”eeuwige waarheden:”” zouden kunnen zijn.

Ik ben ik mezelf mijn unieke persoonlijkheid, schaamte zou ik voorbij moeten gaan, dat lukt niet.

 

Materie moet ik achter me laten, dat is mijn weg....niet een weg voor voor anderen of iedereen , het is mijn weg , de weg van de kameel.

 

 

Plicht!! ik leer het zien in een geheel andere betekenis een geheel ander context, plicht als de goddelijke vonk het goddelijk te volgen licht, de lamp voor de voet!!1

 

Dat rest slechts de vraag wat is onze plicht hoe dienen we de goddelijke vonk die in ons is en gelijktijdig verbonden nis met het all en daardoor ons overstijgend is te volgen , ouderwets gezegd te dienen.

 

Iedereen heeft die vonk iedereen draagt het “”godsgeloof”” in zich mee, ik begrijp en besef nu al wat mijn “”tante Nonneke”” altijd al verkondigde.

Iedereen gaat er mee om als zich zelf vanuit zijn/haar eigen werkelijkheid bestaan fase in incarnaties. Uiteindelijk draagt ieder (menselijk) leven bij aan de vervolmaking/vergoddelijking van dit samenstel der dingen..als U nu denkt de man raaskalt steeds meer, moet ik zeggen ter verdediging dat het eigenlijk slechts gedachten zijn in deze b;log voor me zelf om ze straks (als ik dat al eens zou doen maar de discipline ontbreekt me ) tot leesbare en evt. deelbare verhaaltjes ideeën gedachten te brengen.

 

De openbaarheid , het gebruik van internet is slechts een moderniteit een tijdsbeeld, ik hoop dat de aanwezigheid van deze stukken in het “”cloud:'' ze voor mij en evt. geïnteresseerden beschikbaar houd. Vele schriftjes met schrijfsels bestaan nog steeds, ééns is iets als boekje gedujkt en bestaat daardoor nog steeds, maar tot nu toe alles op harde schijf of computer is verloren gegaan vanaf de eerste msx computer tot nu toe, en dan heb ik er zelf ook niks meer aan..

 

ieder dient en volgt ook op haar of zijn manier de godheid , de enige onnoembare ondenkbare godheid( de tao die genoemd kan worden is niet de echte tao)( spaken vormen het wiel maar het maakt niet de bruikbaarheid, we hakken ons gaten het is het niet wat maakt dat we het gebruiken kunnen en dat het ins tot nut is.

 

Enfin wat ik allemaal wilde vertellen de droom /gedachten die ik vannacht had ben ik grotendeels weer kwijt maar het ging over de goddelijke vonk het volgen van onze eigen weg de bewuste of onbewuste bijdrage aan ```het koninkrijk der hemelen``

Ik heb weer wat verkeerde toetsen ingedrukt maar het gaat wel weer.

 

Enfin we moeten onze weg gaan, we gaan ook onze weg en daarmee dragen we altijd bij , aan de vervolmaking/evolutie van dit samenstel der dingen dit stoffelijk maar onlosmakend met ons verbonden omhulsel van het bestaan in deze werkelijkheid.

 

Ik wens U liefde vrede, compassie en sterkte op uw weg door deze werkelijkheid, maar vooral wens ik u terwijl u de weg gaat veel genot en veel plezier en hoop dat U wetend dat u doet wat goed is en daarmee de vonk in U oprecht volgt geniet en de schaamte voorbij zult zijn .

Alleen U bepaalt!!!

Op U komt het aan!!!

mens kent U zelve!!!

mens durf te leven!!!

en bedenk het is niet aan ons aan andermans steen te kappen maar laat ons geheel aan onze eigen steen kappen..

het zal ons elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

han

—————

04-12-2014 09:34

bh20

04-12-2014 09:26

Bh20

Hoe vreemd is het toch dat sommige mensen met wie je het ten gronde qua levensvisie en inzicht oneens bent dat diezelfde mensen zo inspirerend op positieve wijze voor je kunnen zijn, en dat je van deze mensen zoveel liefde en vriendschap  krijgt en je voor diezelfde mensen zoveel warmte en vriendschap voelt.

dat je ondanks een ten gronde van elkaar afwijkende levenmsvisie en uitwerking van de levensopdarcht zo een diepe verbondenheiod en vriendschap voelt.

 

hoe kan ik dat verklaren of begrijpen??

 

eigenlijk niet als alleen maar zou kunen door het oerbewustzijn van ons allen dat we allen bestaan in dit samenstel der dingen en allen het goede zoeken en nastreven , allen deel uitmaken van  de de familie van mensen en zodoende broeders en zusters zijn.

 dat was even tussen door na bh19

groet han

—————

04-12-2014 09:26

bh19

Mijn persoonlijkheid is er één van groet complexiteit en dwars van alle gezag en dingen moeten.

Want hoewel plichtgetrouwheid en dienend van grondhouding , ligt en blijft er altijd iets puberaal in zitten welk als van nature zich verzet tegen elke gelegenheid en elke vorm van dwang en opgelegd worden een bepaald gedrag te moeten vertonen.

 

Als men dan zelf tot het inzicht komt dat men gewoon de plicht in het leven moet doen, de kelk moet leegdrinken en het karma dient te volgen is dat,al neemt men dat zich ten stelligste voor, geen gemakkelijke wegen gaat deze gepaard met innerlijke strijd en uiterlijk protest.

 

Als men daar dan ook nog mijn luie aard in mee neemt en het plezier dat ik eraan beleef te lezen en dingen intellectueel/cognitief te benaderen kan ik enigszins uitdrukking geven aan de complexiteit van de periode waarin ik me bevind.

 

Reeds vaak in het verleden van mijn geringe en nietige bestaan in dit samenstel der dingen heb ik geweigerd mijn karma te volgen en ben bewust of onbewust andere wegen gaan exploreren en bewandelen, ook dat was goed maar zal door het ego elders betaald moeten worden, gehoorzamend aan de wet van oorzaak en gevolg.

 

Vele inzichten , innerlijk reeds lang aanwezig, komen langzaam maar zeker tot openbaring en aan de oppervlakte, als in een zeer kleine en beperkte reeks maar toch een reeks, van “aha”ervaringen doorleef en begrijp ik vele zaken . Andere en ook ikzelf vaak duiden dat aan met verkregen inzichten.

 

Maar hoe wat waar hoe dan verder wat is dan de h juiste weg de juiste handelswijze het juiste levenspad hoe verder..

wederom ik weet het niet het maakt me soms , nee vaak, onzeker en angstig maar ook tevreden dat zou ik de wil de moed en de nederigheid hebben gewoon te volgen het goed is en nik de vreugde mag ervaren mijn voetstapje te hebben mogen achterlaten in dit samenstel der dingen..

broeders en zusters het ga u goed!!!

liefde vrede en compassie zij met u

volgt uw Karma, ik zal pogen het mijne te volgen

 

het zal ons elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Han

 

 

—————

02-12-2014 09:31

bh18

De zenuwen gieren door mijn lijf

angsten beheersen mijn nietig bestaan in deze werkelijkheid in dit samenstelsel der dingen

 

Onvolkomen zo dwars in mijn bestaan. Volop geleid en geholpen maar zo tegendraads.

 

Ik ben moe en beng maar ook dat gaat wel weer over . Zo van overtuigt dat ik niet anders doe dan zeer regelmatig mijn plicht te verzaken.

 

Er wordt me zoveel opgelegd of ik meen het mezelf op te moeten leggen.

Plichten plichten plichten

 

en altijd maar denken dat bevrijding van de plichten geluk zal opleveren, terwijl het slechts korte momenten van extase oplevert.

 

Er rest me niets anders dan mijn plicht te doen en te vervullen , dat is de enige weg die tot geluk en vervolmaking leid en dan nog alleen als het vanuit de goede intentie wordt aangegaan.

 

Plichtsbesef is één

de angsten daaraan niet te kunne voldoen twee maar de weg naar vervolmaking is gewoon doen , luisteren en je weg volgen.

De beker van dit aardse tranendal deze werkelijkheid leegdrinken , je karma aanvaarden (je hebt het immers zelf aangedaan/aangegaan ) en doe wat goed is in deze werkelijkheid in de nabijheid van mijn bestaan in dit samenstel der dingen.

 

Angst kan overwonnen worden door je plicht te doen, maar juist dat maakt weer angstig.....een vicieuze cirkel??/

ik denk het niet het is een weg

 

weg.....op weg!!!1

 

Ik wens U liefde, compassie en alle steun die nodig is van uw broeders en zusters des levens het pad te vervolmaken en vervolgens een nieuwe weg een nieuw leven in te gaan met nieuwe uitdagingen en een nieuwe beker te drinken.

Het zal ons elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

 

Han

—————

01-12-2014 10:35

bh17

`Drie brieven,

mijn moeder, een vriend en mijn (ex??) vrouw,

twee zullen met liefde en vreugde ontvangen worden een derde de langste zo die aankomt met onbegrip en gemengde gevoelens maar ongetwijfeld met opluchting.

\vooralsnog ga ik ik niet scheiden effectief en feitelijk zijn we al gescheiden de formaliteit en de wettelijkheid van dit is voorlopig geheel nutteloos en overbodig.

 

Eer laten varen, gekrenktheid ...wat is dat

liefde is alles wat we nodig hebben

ik wens u allen liefde veel liefde en de kracht en de inspiratie uw pad in deze werkelijkheid te volgen

 

Het zal ons allen in alle opzichten steeds beter en beter gaan

Han

—————

30-11-2014 10:59

bh16

Het was/is een belangrijk inzicht waartoe ik ben gebracht gisteren een zgn “'waarheid als een koe”' een boeren gezegde …...””gewoon doen wat je moet doen”””!!

Doen wat je moet doen, wat betekend dat?/

Doen wat je ouders je baas je man of je vrouw je opdragen??/

Hoewel dat ook tot tevredenheid en geluk kan leiden is dat toch niet helemaal waar of wellicht bedenk ik me kan wel helemaal waar zijn, maar er is nog iets hogers ( ik gebruik het begrip,terwijl ik het ook niet helemaal begrijp)

 

In vele religies wordt het aangeduid met “”gods wil volgen”' doen wat god je opdraagt te leven volgens gods meestal via religieuze instanties opgelegde regels en voorschriften en ja dat kan tot een bepaalde vorm van gelukzaligheid of zelfs spirituele extase leiden..

ik denk echter dat dat het ook niet is....

 

ik zou willen zeggen je impulsen volgen de impulsen van het universum van het al overstijgende en innerlijke volgen.. en dat betekend dus niet Impulsief worden. En hoewel ik besef dat er geen goed en slecht bestaat kan ik niet anders in dit samenstel der dingen bepaalde zaken te benoemen als goed en slecht.

 

De impulsen volgen op een goede manier en de goede manier vind je in je vanuit de ervaring van je opvoeding de samenleving waarin je je bevindt en vanuit alle vorige incarnaties die in je voortleven weet je wat te doen.

 

We hebben echter steeds de keuze het te laten of te volgen, deze keuzes bepalen ons karma voor de toekomst en volgende incarnaties, de keuze iets te doen of te laten maken tot wie we zijn en wie we worden en maken ook de impulsen die komen gaan.

Ik krijg bijvoorbeeld zojuist een belangrijke impuls die ik al te vaak heb latebn liggen en nu verder a zal moeten volgen. Op het gevaar af te impulsief te zijn en van hot naar her van tot naar hot te springen ga ik die dus eerst volgen.

 

Tja het is dus een belangrijk inzicht waar ik bewust of onbewust al heel wat ervaring mee heb, maar wat ik me nog nooit zo besefte ..het inzicht volgt en leid tot de essentie van het bestaan in deze werkelijkheid men zal geluk en vrede brengen.

 

We kunnen natuurlijk wel het universum, deze bezielde werkelijkheid naar onze hand zetten en zo datgene verzamelen wat we vanuit ons beperkte zicht( de grot)als essentieel en belangrijk voor ons bestaan ervaren. Het is echter en blijft6 volgens mij beperkte inzicht vanuit de grot waarin ik ook mezelf bevind ( we ruilen immer slechts grot voor grot in) slechts een beperkte zingeving maar daarom niet onbelangrijker leerroute in het bestaan van deze werkelijkheid. Het karma wordt zo niet gevolgd maar geleid en er komt onvermijdelijk een punt in het cyclisch bestaan van carnatie naar carnatie dat niet het volgen maar leiden van het karma tot een gevoel van ontevredenheid en ongeluk leid ( wet van oorzaak en gevolg)

het is beter te luisteren en te horen en proberen te volgen en te proberen datgene te doen wat goed is en goed voelt en zo in harmonie met karma materie en bezieling ons leven te leiden en onze opleiding van carnatie tot carnatie en onze bijdrage tot sublimatie van het universum waarin we boven de wateren zweven te leveren

 

 

pfffffff moeilijk ik begrijp er zelf ook niet zoveel van ik ga het nakijken en plaatsen en dan wellicht weer verder met nog iets en nog iets of wellicht tijd voor ontspanning het ga u goed

Het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

 

 

ik wens U vrede compassie en vooral veel liefde toe

 

Han uw broeder

—————

29-11-2014 22:25

BH15

Er is veel gebeurd sinds ik eindelijk eens een boek afgeschreven heb , het was niet zo'n goed boek maar het had een begin en een eind en een vrij uitgebreid middenstuk.

Nochtans is het woord “”boek “' wel veel gezegd in een behoorlijk formaat 66 bladzijden en in de kleine opweg””pocket 'uitgave nog geen 200 dus veel boek is het niet.

Bovendien buiten e proefdrukken is het nooit gekomen, de originele wordbestanden zijn verloren gegaan en het corrigeren is slechts met de hand in ouderwetse inkt verwerkt.

Wel is in die tekst (wat ik voor mijn gemak even boek noem...) de andere open manier van denken gekomen die kenmerkend is/was voor mij stoffelijk bestaan in deze werkelijkheid van dingen.

Nu ook staat mijn cognitie gelijk aan mijn intuïtie en zij beiden ten dienste van el;kaar en durf ik buiten de dogma's van het burgerlijk en door geïnstitutionaliseerde religies te denken en te handelen.

 

Ik zou zeggen hallelujah looft Jahweh als zou ik meer willen zegen hallelulu looft Lucifer.

 

Het zal me elke dag in alle opzichten steeds beter en beter gaan

 

vrede, liefde, menselijke warmte en compassie zij met u alle dagen van uw bestaan in deze werkelijkheid en ander werkelijkheden in deze carnatie en alle volgende

 

Ik houd van u


Han

—————